Uppdatera företag

Arbetsmiljöplaner i Stockholm

A.A EK KONSULT AB

Verksamhetsbeskrivning:

Arbetsmiljöplaner i Stockholm. Välkommen till A.A Ek Konsult AB. Kontakta gärna oss för mer information.

Företagsinformation:

Org.Nr

556875-5499

Län

Stockholms län

Besöksadress

Brunnsbacken 16, 193 32, SIGTUNA

Telefon

070-514 59 92

Allmän beskrivning:

ARBETSMILJÖPLANER, KALKYLER        

Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
1999:3 och 2008:16 (ändringsföreskrift).

Om byggnadsarbetet beräknas pågå i mer än 500 arbetsdagar eller om 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt i 30 dagar ska en förhandsanmälan skickas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där byggnadsarbetet utförs. Skickas innan bygget påbörjas.

Slogan:

Välkommen till A.A EK Konsult AB

Specialitet:

Arbetsmiljöplaner i Stockholm

Branscher: