Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på AB KINDA KANAL upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

AB KINDA KANAL

Verksamhetsbeskrivning:

Att anlägga en kanal mellan södra Östergötlands skogsbygder och Linköping vid Roxen fanns planer på redan under 1700-talets mitt. År 1870 var kanalen i sin helhet färdig och invigdes något år senare för regelrätt trafik. Kanalens egentliga glansperiod varade inte mer än i ett trettiotal år, fram till slutet av 1800-talet. När järnvägen från Linköping ner mot Rimforsa anlades under början av 1900-talet, försämrades förutsättningarna beträffande sjöfart på kanalen drastiskt. Från 1940-talets mitt och fram till idag är trafiken utmed Kinda Kanal främst en rik och kulturhistoiskt intressant upplevelse. Passagerarbåtar:
M/S Kind och M/S Prins Gustaf på Rederi AB Kind. Kanalutställning / Museum: I en mindre uthusbyggnad vid Brokinds sluss har föreningen Kinda Kanals Vänner och kanalbolaget sammanställt verktyg och redskap från kanalbygget samt fotografier, ritningar och skisser.

Företagsinformation:

Org.Nr

556038-5584

Län

Östergötlands län

Besöksadress

Södra Stånggatan 1, 582 73, LINKÖPING

Postadress

BOX 1017, 581 10, LINKÖPING

Telefon

013-126880

E-post

info@kindakanal.se

Fax

013-123880

Specialitet:

Förvaltning och Drift.