Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på AC Bokföringstjänst upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Redovisning Kungsbacka

AC Bokföringstjänst

Verksamhetsbeskrivning:

Redovisning Kungsbacka .Välkommen till AC Bokföringstjänst.


Vi erbjuder redovisning, ekonomisk rådgivning, ekonomi och redovisning i Kungsbacka .

Vad är bokföring?

Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt. Så långt som det är möjligt skall bokföringen ske i datumordning. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.

Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader.

Det två metoder som används i bokföring är faktureringsmetoden och kontantmetoden där kontantmetoden är en något förenklad metod som bara får användas för mindre företag och föreningar. Genom bokföringen får skatteverket uppgifter om den bokförande partens in- och utgående moms. Skillnaden mellan den ingående och utgående moms skall betalas in till eller betalas ut från skatteverket.

Olika typer av kontoplaner som passar olika näringsidkare är framtagna av BAS-gruppen. Det finns standardkontoplaner för aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och så vidare. En ekonomisk händelse skall alltid, oavsett bokföringsmetod, bokföras på minst två konton ur kontoplanen för att se hur pengarna har kommit in i eller ut ur bolaget och vad de avser.

För mer info vänligen ring 0702-43 76 75

Företagsinformation:

Org.Nr

550315-4600

Län

Hallands län

Besöksadress

Stationsvägen 25, 439 75, FJÄRÅS

Postadress

Smelyckevägen 13, 439 55, ÅSA

Telefon

0702-437675

E-post

annickagoing@hotmail.com

Allmän beskrivning:

Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering. Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen.

All monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas, inklusive varu- och tjänsteproduktion samt finansiell verksamhet. Alla företag och föreningar måste därför ha en ordnad bokföring, som avslutas med ett årsbokslut och fastställs på årsstämma.

Med bokföring avses insamlandet av finansiell information medan sammanställandet av detta till exempelvis årsredovisningar kallas redovisning

Slogan:

Välkomen till AC Bokföringstjänst. Redovisning Kungsbacka

Specialitet:

Redovisning Kungsbacka