Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Adelsö Mark och Fastighet upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Markanläggning Mälaröarna

Adelsö Mark och Fastighet

Verksamhetsbeskrivning:

Markanläggning Mälaröarna. Välkomna till Adelsö Mark och Fastighet.

En anläggning är en fast byggnadskonstruktion på land eller vatten. Anläggning är en ortnamnstyp i Lantmäteriets ortnamnsdatabas, och åsyftar då artefakt som inte utgör fastighet eller bebyggelse, exempelvis bro, hamn, monument, fyr, flygplats, kyrkogård och väg. Andra exempel på anläggningar är parker, stängsel och befästningar. En anläggning tillhör fastigheten där den ligger, om den inte är anlagd på ofri grund.

Markarbete är formandet av mark för att bygga upp ett kulturlandskap, eller uppföra en byggnad eller anläggning. För markarbete kan man använda handverktyg som spadar, eller anläggningsmaskiner som grävmaskiner.

Ring för mera information.

Företagsinformation:

Län

Stockholms län

Besöksadress

Stenstorpsvägen 23, 178 92, ADELSÖ

Telefon

08-56051550

E-post

rigmorwallin@hotmail.com

Åke Wallin

0703-442595

Slogan:

Välkomna till Adelsö Mark och Fastighet. Markanläggning Mälaröarna

Specialitet:

Markanläggning Mälaröarna