Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Advokatfirman Bagger upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Advokatbyrå i Helsingborg

Advokatfirman Bagger

Verksamhetsbeskrivning:

Advokatbyrå i Helsingborg. Advokatfirman Bagger

Arbetar bla. som Advokatbyrå i Helsingborg med omenjd.

Vi utför tjänster som Familjerätt, Personskador bla Whiplash skador, Fastighetsrätt, Brottmål, Arvsrätt, Gåvorätt. För mer information om verksamheten, besök vår hemsida på www.advokatfirmanbagger.se Eller ring !

Företagsinformation:

Org.Nr

969619-9430

Län

Skåne län

Besöksadress

Sundstorget 3, 252 21, HELSINGBORG

Telefon

042-210105

E-post

j.bagger.advokat@telia.com

Mobil

070-518 70 44

Fax

042-210109

Allmän beskrivning:

Familjerätt
Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmynderskapsrätten och arvsrätten till familjerätten. Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten. De viktigaste svenska lagarna på området är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Namnfrågor regleras i namnlagen och arvsrätten i ärvdabalken.

Fastighetsrätt
Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, framför allt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser

Brottmål
Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare. Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken. Brottmål handläggs vid allmän domstol. Förfarandet kan hänföra sig till brott såväl enligt brottsbalken som till annan strafflagstiftning.

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Advokatfirman Bagger