Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Akr-Arbetskooperativet i Ryd, upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Ekonomisk Förening i Linköping

Akr-Arbetskooperativet i Ryd,

Verksamhetsbeskrivning:

Arbetskooperativet i Lindköping. Vi vill skapa trivsel i ett spännande och tryggt Ryd. Alla är välkomna in i detta skapande där vi ska lära av varandra och skapa en kontinuitet i vårt arbete. Rådets målsättning är att samordna och följa upp insatser i området och det är därför viktigt att varje aktör själv ansvarar för att närvara vid rådets möten. Samverkansrådet ska utgöra en naturlig och självklar kanal för information om vilka insatser som har gjorts, pågår eller ligger under planering.
Informationen ska vara tillgänglig för alla som är intresserade, både aktörer, boende i Ryd och externa intressenter. Genom samlad kunskap når vi ökad kunskap.                                                               

Företagsinformation:

Org.Nr

769620-1131

Län

Östergötlands län

Besöksadress

Mårdtorpsgatan 25, 584 32, LINKÖPING

Postadress

BOX 10001, 580 10, LINKÖPING

Telefon

013-208598

E-post

info@ettaktivtryd.se

Christer

070-3139288

Allmän beskrivning:

allmänt om förening:

En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. En förening är en juridisk person.                                                                                                         

Slogan:

Välkommen till Akr-Arbetskooperativet i Ryd, Ekonomisk Förening

Specialitet:

Arbetskooperativet i Lindköping

Branscher: