Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Algerstedts Ac & Värmepumpservice upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Värmepumpservice Holmsjö

Algerstedts Ac & Värmepumpservice

Verksamhetsbeskrivning:

Värmepumpservice Holmsjö. Välkommen till Algerstedts AC & Pumpservice.

Här sysslar vi med allt från Ac-service till värmepumpservice, för mer information angående värmepumpservice i blekinge, var vänlig och ta kontakt med oss via telefon eller besök oss!

Välkommen!

Värmepump
En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats. Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500%. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Värmeväxlare
En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider och i enstaka fall även fasta partiklar. Värmeväxlare kan exempelvis användas för att bibehålla värme vid ventilation, eller för passiv kylning.

Företagsinformation:

Län

Blekinge län

Besöksadress

Långemåla 128, 370 34, HOLMSJÖ

Telefon

0761-193050

E-post

algerstedtsac@blixtmail.se

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Algerstedts AC & Värmepumpservice. Värmepumpservice Holmsjö

Specialitet:

Värmepumpservice Holmsjö