Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på AMFORA SAMTAL & LEDARSKAP AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Ledarskapsutbildning Stockholm

AMFORA SAMTAL & LEDARSKAP AB

Verksamhetsbeskrivning:

Ledarskapsutbildning Stockholm. AMFORA SAMTAL & LEDARSKAP AB. Vi erbjuder Organisationskonsulter, Organisationsutveckling, Utvecklingssamtal, Ledarutveckling, Ledarskapsutbildning, Handledning, Dialog, Chefsutbildning och Ledarskapsutveckling.

Att vara ledare idag kräver utveckling både under och över ytan.

Ledarskap för ett medmänskligt arbetsliv

Amfora är ett konsultbolag med ett nätverk av människor från forskarvärlden och näringslivet.
Vi vill verka för ett värdigt arbetsliv som kännetecknas av både effektivitet och omtanke.
Vi erbjuder metoder för att locka fram människans skaparkraft i syfte att utveckla verksamheten.

Amfora satsar på att utveckla näringslivets - och den offentliga sektorns viktigaste funktion nämligen ledarskapet genom att erbjuda en Ledarlicens.
Vi står inför en värdeförskjutning vad gäller synen på ledarskap och Amfora vill medverka till nästa generation chefer.

Framtiden kräver chefer som både har självkännedom och god människokunskap för att styra och leda en verksamhet och för att utveckla varaktiga kundrelationer. Ledarlicensen bidrar till ett hållbart ledarskap.

Vi erbjuder dig:

konkreta verktyg
kunniga ledare
inblick i den senaste forskningen om ledarskap
stort utrymme för reflektion

Företagsinformation:

Org.Nr

556557-4547

Län

Stockholms län

Besöksadress

BACKVINDELN 120, 129 42, HÄGERSTEN

E-post

info@amforasamtal.se

Mobil

070-7761226

AMFORA SAMTAL & LEDARSKAP AB

info@amforasamtal.se

Marika Ronthy

070-7761226

marika.ronthy@amforasamtal.se

Gun Fahlström Boyd

0708-994396

Allmän beskrivning:

VAD VI TROR PÅ
Vi tror på varaktig förändring genom ”Hjälp till självhjälp”.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder träning i en enkel tanke- och kommunikationsmodell.

VÅR VISION

Vi vill medverka till ett medmänskligt arbetsliv och till insiktsfulla val.

VÅR HISTORIA

År 1980 startade Marika Ronthy en psykoterapi mottagning - Psykologgruppen Amfora - tillsammans med fyra legitimerade psykoterapeuter som hade arbetat tillsammans under 1970-talet. 1985 lämnade Marika Ronthy mottagningen för att istället specialisera sig på ledarutveckling och samtalsträning för chefer. Amfora Samtalsakademien AB grundades. Marika har under åren skrivit ett flertal böcker och anses som en av Sveriges främsta inom området utvecklingssamtal. Ett verktyg som förändrats tack vare Marika Ronthy.

1997

kom Gun Fahlström Boyd till Amfora efter att ha arbetat med kompetensutveckling inom IT branschen under många år. År 2001 utökade Amfora sitt chefsstöd med Jan Malmqvist, dipl.psykosyntes terapeut. Utbildad vid Psykosyntesakademin I Stockholm. JM har en 25 årig erfarenhet av olika chefspositioner.

I syfte att ytterligare betona inriktningen bytte företaget namn år 2006 till Amfora Samtal & Ledarskap AB.

SAMARBETSPARTNERS


2008 återförenades vi med Psykologgruppen Amforas psykoterapeuter som idag består av Kerstin Knapp och Pierre Söderlund. Båda är leg.psykologer och leg.psykoterapeuter med handledarkompetens.

2009 samarbete med Paula Liukkonen, ekonomie doktor och docent ( www.paula-liukkonen.se).

2010 Anna Dåderman, docent, universitetslektor i psykologi, Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd. för psykologi och organisationsstudier.

2011 Ted Harris, teol.dr.,präst och grundare av Skolhuset som tillhör Adolf Fredriks församling i Stockholm.

Slogan:

Välkommen till AMFORA SAMTAL & LEDARSKAP AB.

Specialitet:

Ledarskapsutbildning Stockholm, Ledarskapsutbildning, Chefsutbildning