Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Anders Wikström upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykoterapi i Varberg

Anders Wikström

Verksamhetsbeskrivning:

Psykoterapi i Varberg.

Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. Den förste att systematiskt använda psykoterapi var Sigmund Freud med sin psykoanalys.

Ordet psykoterapi kommer av grek. psyche "själ" och therapeia "tjänst", "vård", "behandling". Ordet terapi betyder egentligen behandling, och kan förutom psykoterapi även syfta på medicinska, farmakologiska och sjukgymnastiska behandlingar.

En psykolog är en person som ägnar sig yrkesmässigt åt psykologi inom en rad områden i arbetslivet. Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar, känslor.

"Psykolog" är en skyddad yrkestitel för de som arbetar inom hälso- och sjukvårdens område, vilket innebär att samhället garanterar att personen genomgått en godkänd utbildning, har annan adekvat utbildning eller erfarenhet samt praktisk träning. Psykologer inom andra arbetsområden än hälso- och sjukvård behöver inte vara legitimerade av Socialstyrelsen.


Psykologutbildningen i Sverige är en generalistutbildning vilket betyder att psykologen ska kunna mycket inom många områden. Dessa områden är utvecklingspsykologi, kognitiv och biologisk psykologi, socialpsykologi och sociologi, vetenskapsteori och forskningsmetoder, grupp- och organisationspsykologi, personlighetspsykologi, psykopatologi samt psykoterapi.

Företagsinformation:

Län

Hallands län

Besöksadress

Norrg. 10, 432 41, VARBERG

Postadress

Norrg. 10,, 432 41, VARBERG

Telefon

0703-704923

E-post

anderswikstrom@telia.com

Mobil

0703-704923

Slogan:

Välkommen till Anders Wikström

Specialitet:

Psykoterapi i Varberg