Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Antikt & Kuriosa upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Antikviteter i Perstorp

Antikt & Kuriosa

Verksamhetsbeskrivning:

Antikviteter i Perstorp. Välkomna till Antikt & Kuriosa!

Vi erbjuder Antikt och kuriosa och samt järnvaror. Vi utför Inköp och försäljning på möbler. Även dödsbo.

Gillar du antika varor eller möbler så har du kommit rätt. Vi har fantastiska antika möbler och andra varor som du kommer att älska! För dig som är järnhandlare har vi järnvaror som är mycket fina. Vi har även auktioner då och då. Konsthantverk är ett måste för oss och det har vi självklart också. Annars är detta en loppmarknad som får många besökare och folket älskar det. 

Har du några frågor eller funderingar? Tveka då inte att kontakta oss på vårt telefonnummer.

Mycket varmt Välkomna till Antikt & Kuriosa!

Företagsinformation:

Län

Skåne län

Besöksadress

Blekemossa 105, 284 91, PERSTORP

Telefon

0435-24112

Mobil

0708-673861

Allmän beskrivning:

Allmänt om Antikvitet:

En antikvitet, (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’) är ett äldre, kulturhistoriskt intressant tillverkat föremål, exempelvis möbler, vapen, konst eller hushållsföremål.
Med antikviteter syftades ursprungligen på föremål från antiken som under renässansen och framåt samlades av europeiska kungar och furstar. Andra "fornsaker", sådant som idag klassas som fornlämningar, ingick ofta i samlingarna, särskilt från 1700-talet. Redan tidigt samlar man även medeltida handligar och föremål med kopplingar till medeltida adelsätter. Under slutet av 1700- och början på 1800-talet börjar intresset för folkkonsten att öka, och föreställningen att folkkonsten rymde rester av influenser som annars inte gick att spåra i skriftliga handlingar gjorde att intresset för fornsakssamlandet ökade. Den snabba samhälleliga förvanlingen i slutet av 1800-talet medförde ett ökat intresse för insamlandet av rester från en snabbt bortdöende folkkultur. Samtidigt innebar ett ökat antal nyrika släkter, som saknade eget arvegods i den mängd och kvalitet som krävdes för ett högt anseende att marknaden för äldre föremål ökades.


I början av 1900-talet börjar antikviteter även att användas för att beteckna föremål som inte är från antiken. Länge ansågs skråorganisationens upphävande 1846 som den gräns för när föremål ansågs intressanta. Modernare föremål ansågs vara av underlägsna både kvalitets- och designmässigt.


På 1960-talet får antikvitetssamlandet sitt genombrott i bredare kretsar genom veckotidningar och tidningsreportage, och den tidigare gränsen börjar brytas upp - intresset även för yngre föremål - särskilt sent 1800- och tidigt 1900-tal ökar. Många handlare och samlare valde då att använda gränsen hundra år för att kunna skilja mellan "riktiga" antikviteter och föremål av yngre ursprung. Föremål med minst 50 års ålder började samtidigt definieras som semi-antika.


När framåt sekelskiftet 2000 intresset för föremål från 50-, 60- och 70-talen ökade, samtidigt som intresset för äldre föremål minskade blev också intresset av att upprätthålla gränsen 100 år mindre. Många handlare och samlare håller dock fast vid gränsen 100 år som gränsen för när ett föremål bör kunna betraktas som antikvitet. 100 år (i vissa fall 50) fungerar också fortfarande som gräns inom lagstiftningen, när det gäller exporttillstånd för vissa typer av kulturhistoriskt intressanta föremål.
Antikviteter anses vara ett sätt att inflationssäkra sin förmögenhet eftersom antikviteter antas behålla eller öka sitt reella värde.

Slogan:

Välkomna till Antikt & Kuriosa

Specialitet:

Antikviteter i Perstorp