Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på ARM Miljöanalys - OVK upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

ARM Miljöanalys - OVK

Verksamhetsbeskrivning:

Vi tar uppdrag inom i huvudsak för att förbättra:

Inomhusmiljön, ventilationen, energieffektivisera och arbetsmiljön i företagen.

Certifierad inom: Ventilationsbesiktning/Ventilationsexpert

                            Energideklaration/Energiexpert

Diplomerad          Skyddsingenjör/arbetsmiljöexpert

Data konsultverksamhet  Installation av datoret i företag och hem och viss utbildning och rådgivning.                            

                           

Företagsinformation:

Län

Stockholms län

Besöksadress

ANKDAMMSGATAN 18, 171 43, SOLNA

Telefon

070-4152116

E-post

arm.miljoanalys@brevet.se

Ansvarig

roger.mattsson@brevet.se

Allmän beskrivning:

Att förbättra inomhusklimatet i företag, bostäder, genom att analysera och utvärdera, undvika för hög negativ belastning på människan av exempel:

Fel inomhustemperatur, fukt mögel, för låg eller för hög luftväxling, toxiska emissioner av material och produkter från verksamheten och omkringliggande faktorer.

Energideklaration av byggnaden uppföljning med energianalys termografering av ytterväggar/skalskyddet och utvärdering, åtgärds förslag.

Arbetsmiljöanalys av arbetsmiljöer, arbetsmiljömätningar, riskbedömning uppföljning med åtgärdsförslag.Exempel på faktorer som kan mätas/dokumenteras:Emissioner-Luftkvalité-luftväxling, buller, belysning, arbetsställningar-arbetsmetodförbättringar, skyddsutrustningar-hjälpmedel.

 

Slogan:

Gladare o friskare människor finns i en anpassad inomhusmiljö.

Specialitet:

VENTILATIONSBESIKTNING;INOMHUSKLIMAT;ENERGIDEKLARATION;ARBETSMILJÖ.