Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Astrid Lewison Konsult AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Hälsovård Stockholm

Astrid Lewison Konsult AB

Verksamhetsbeskrivning:

Hälsovård i Stockholm. Välkommen till Lewison Konsult AB.

Vi erbjuder stöd och utveckling av individ, grupp eller organisation (medarbetarskap/ledarskap).

Våra tjänster är inriktade på individuella samtal, handledning, coachning och konsultation enskilt eller i grupp. Tjänsterna omfattar även konflikthantering, debriefing, stöd i akuta krissituationer och korttidsterapi.

Regel om tystnadsplikt tillämpas av Con Andantes medarbetare och konsulter. Givetvis skräddarsyr vi alla insatser efter behov.

*Organisationsutveckling
*Stöd och vägledning vid förändringsarbete
*Ledarskap
*Teambuilding
*Livs och karriärvägledning
*Individuella stödsamtal
*Stress- och krishantering
*Par och trepartssamtal

Välkommen!

Företagsinformation:

Org.Nr

556639-3582

Län

Stockholms län

Besöksadress

Götgatan 9, 116 46, STOCKHOLM

Postadress

Bastugatan 12 A, 118 20, STOCKHOLM

Telefon

0706-706082

E-post

Astrid.Lewison@hotmail.com

Allmän beskrivning:

Con Andante
Samtalspartner för individ-, grupp- och organisationsutveckling.

Namnet Con Andante - med relativt långsamt tempo - slår an den ton och takt som behövs för att ge det nödvändiga utrymmet vid förändring och växt. Con Andante består av en grupp erfarna och fristående psykoterapeuter/konsulter.

Vi vill hjälpa människor att öka deras känsla av trygghet och självaktning så att de börjar känna frihet att förverkliga inneboende anlag, intressen och värderingar. Vi uppmuntrar till fria val byggt på självinsikt, medvetenhet och ansvar. All utveckling sker genom genuina mänskliga möten.

Välkommen till oss!

Slogan:

Välkommen att kontakta Astrid Lewinson i Stockholm

Specialitet:

Hälsovård i Stockholm

Branscher: