Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Barbro Roslund, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykoterapeut Lund

Barbro Roslund, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut

Verksamhetsbeskrivning:

Psykoterapeut i Lund. Välkomna till Barbro Roslund, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut.

Verksamhetsområden
Psyko­terapi (psykodynamisk och kognitiv - KBT) och rådgivning (arbetar med vuxna och ungdomar). Hypnosbehandling, Mental träning - Personlig utveckling, Coaching, Rökavvänjning, Rehabilitering vid ångest, depression, stress, utbrändhet, fobier m.m., Gärningsmannaprofiler. 

Testning 
Personlighetsutredningar/Personlighetsanalyser, Nivåbedömningar, Hjärnskadeutredningar, Anlagsprövningar. - Specialist_inom__k_l_i_n_i_s_k__p_s_y_k_o_l_o_g_i_ vad gäller både diagnos och behandling. 

Utbildning m.m
Psykologexamen, Fil.Kand., Fil.Mag., Svensk Psykoterapiutbildning i Psykodynamisk psykoterapi, 3-årsutbildn. i _H_y_p_n_o_s_ & _P_s_y_k_o_t_e_r_a_p_i_

En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder. Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning. För att bli antagen måste den sökande ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke och relevant yrkeserfarenhet. De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är legitimerade psykologer i grunden. Legitimerade psykologer har grundutbildning, s.k. Steg 1, i psykoterapi från psykologutbildningen. 

Det finns även psykoterapeuter som har grundutbildning som socionom, läkare, sjuksköterska, tandläkare, präst och skötare inom psykiatrisk vård. Dessa yrkesgrupper måste genomgå både Steg 1 och av Socialstyrelsen godkänd psykoterapeututbliding för att bli psykoterapeuter. Psykoterapeututbildningen är 3-årig på halvfart och innehåller förutom teoretiska studier även psykoterapeutiskt arbete under handledning och egen terapi.

Företagsinformation:

Län

Skåne län

Besöksadress

SATURNUSGATAN 27, 224 57, LUND

Telefon

046-128585

E-post

roslundspsykolog@gmail.com

Slogan:

Välkomna till Barbro Roslund, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut. Psykoterapeut i Lund

Specialitet:

Psykoterapeut i Lund