Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Birgerssons Brunnsborrning AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Brunnsborrning Norrtälje

Birgerssons Brunnsborrning AB

Verksamhetsbeskrivning:

Brunnsborrning Norrtälje. Välkomna till Birgerssons Brunnsborrning AB.

Viktiga frågor att ställa, enligt Socialstyrelsen, är vilken typ av brunn passar min fastighet, vilket skydd mot föroreningar får min brunn, var ska den placeras, vilka jord- och borrdjup kan man förvänta sig, hur mycket vatten behövs, finns det information om vattenkvaliteten för den här trakten, när ska vattenprover tas och vem analyserar.

Andra viktiga frågor är borrmaskinens framkomlighet, hur påverkar borrningsarbetet min tomt och mitt hus, vilka arbeten med installationer av pump, hydrofor, grävning, rördragning och el ombesörjer entreprenören, vilka garantier lämnas och vad omfattar de och vad kommer brunnen egentligen att kosta.

Socialstyrelsen betonar att brunnens placering i förhållande till föroreningskällor har stor betydelse för brunnsvattnets kvalitet liksom brunnens konstruktion. Risken att påträffa salt i grundvattnet finns främst runt omkring de stora sjöarna i Mel- lansverige. Detta känner brunnsborrare ofta till och kan då vidta försiktighets åtgärder som att inte borra så djupt och mäta salthalten när vatten påträffas under borrningens gång. Socialstyrelsen har gett ut en bok - "Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar" som pekar på viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av plats och vid provtagning av dricksvatten. Den ger också förslag på hur problem kan hanteras.

Företagsinformation:

Org.Nr

556196-4056

Län

Stockholms län

Besöksadress

Skördevägen 9, 761 41, NORRTÄLJE

Telefon

0176-14347

Roine Birgersson

0707-884045

Slogan:

Välkomna till Birgerssons Brunnsborrning AB. Brunnsborrning Norrtälje

Specialitet:

Brunnsborrning Norrtälje

Branscher: