Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på BLEKINGE RÖRTJÄNST AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

VVS i Blekinge

BLEKINGE RÖRTJÄNST AB

Verksamhetsbeskrivning:

VVS i Blekinge. Välkommen till Blekinge Rörtjänst AB!

VVS omfattar i första hand system i fastigheter för inomhusklimatet och för vattenförsörjning och avlopp samt styr- och övervakningssystem för detta. Till VVS räknas oftast även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, vattensprinkler m.m.

Energiteknik är ett tvärvetenskapligt område inom tekniken som behandlar lagring, omvandling, transport och användning av energi. Detta görs ofta med hänsyn till frågor som effektivitet, säkerhet, lönsamhet och miljövänlighet.

Resursbrist, befolkningsökning och industrialisering har lett till ett ökat behov av att kunna nyttja energi (framförallt elektrisk energi), vilket frestar på världens ekonomi och miljö. På grund av detta har energitekniken fått en ökad betydelse inom i stort sett alla delar av samhället.

 

För mer information ring eller besök oss gärna!

Välkommen!

Företagsinformation:

Org.Nr

556799-2960

Län

Blekinge län

Besöksadress

Björkerydsvägen 22, 370 10, BRÄKNE-HOBY

Telefon

045775541

Mobil

070-8734843

Johan Christensson

johan@blekingerortjanst.se

Marcus Augustsson

marcus@blekingerortjanst.se

Johan Christensson

070-8734843

Marcus Augustsson

072-3613441

Allmän beskrivning:

Miljöteknik är ett sammanfattade begrepp för tekniska lösningar som syftar till att vara miljövänliga. Det kan handla om allt från utveckling av vindkraftverk och miljövänliga bilar till miljövänliga kemikalier i industriprocesser och vattenreningsverk. I många fall sammanfaller lösningar för miljöteknik med lösningar för kvalitetsteknik och det kallas även Cleantech. Miljöteknik inbegriper även verktyg för att hantera och återvinna olje- och kemikaliespill i tillverkningsindustrin. Dessa kallas för Spillredskap, att jämföra med Brandredskap som idag är standardutrustning i hela samhället. Den som arbetar med miljöteknik kan typiskt kallas miljöingenjör.

Slogan:

Välkommen till Blekinge Rörtjänst AB. VVS i Blekinge

Specialitet:

VVS i Blekinge