Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på BMA i Hallsberg AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Anläggningsarbete Hallsberg

BMA i Hallsberg AB

Verksamhetsbeskrivning:

Anläggningsarbete i Hallsberg. Välkomna till BMA i Hallsberg.

En anläggning är en fast byggnadskonstruktion på land eller vatten. Anläggning är en ortnamnstyp i Lantmäteriets ortnamnsdatabas, och åsyftar då artefakt som inte utgör fastighet eller bebyggelse, exempelvis bro, hamn, monument, fyr, flygplats, kyrkogård och väg. Andra exempel på anläggningar är parker, stängsel och befästningar. En anläggning tillhör fastigheten där den ligger, om den inte är anlagd på ofri grund.

Exempel på anläggningar är bro, tunnel, brygga, färjeläge, kanal eller sluss.

En anläggningsmaskin är ett motordrivet fordon eller en maskin som används för markarbeten, vägunderhåll, byggen och rivning. De brukar klassas som traktorer eller motorredskap. Eftersom denna typ av maskiner ofta ägs och brukas av företag som utför uppdrag på entreprenad används också begreppet entreprenadmaskin.

Anläggningsmaskiner är ofta, särskilt om de är användbara för vägunderhåll, utrustade med varningslampor och lackerade i gult eller orange.

Företagsinformation:

Län

Örebro län

Besöksadress

Ängvägen 5, 694 36, HALLSBERG

Telefon

0703-311506

E-post

bma.hallsberg@telia.com

Slogan:

Välkomna till BMA I Hallsberg AB. Anläggningsarbete i Hallsberg

Specialitet:

Anläggningsarbete i Hallsberg

Branscher: