Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Bostadsrättsföreningen Heimer upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Lägenheter Storvik

Bostadsrättsföreningen Heimer

Verksamhetsbeskrivning:

Lägenheter Storvik. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Heimer.

HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. HSB stod tidigare för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, men numera används enbart förkortningen som namn HSB, med cirka 548 000 medlemmar, är organiserat i tre led med 31 regionala HSB-föreningar i landet och ca 3 900 bostadsrättsföreningar. Det finns två kategorier av medlemmar: bosparande medlemmar (ca 100 000), och boende medlemmar (ca 445 000). Alla medlemmar tillhör en regional HSB-förening och boende medlemmar tillhör dessutom en bostadsrättsförening

En bostad är ett hus, ett rum eller en lägenhet som en eller flera människor stadigvarande bor i. En bostad innehåller vanligen utrymmen för matlagning, hygien och sömn. Därtill ofta utrymmen för umgänge, familjeliv och högtidligare tillfällen. Som bostadshus definieras oftast hus där minst halva arean är avsedd som bostadsutrymme.

Under bondesamhällets era var det vanligt, även hos de fattigare, att en särskild "kammare" avdelades för högtidligheter av så vitt skilda slag som barnafödsel och bröllop.

Företagsinformation:

Org.Nr

785500-0621

Län

Gävleborgs län

Besöksadress

Annebergsgatan 1 A, 812 30, STORVIK

Telefon

0290-20143

Mobil

0721-556386

Allmän beskrivning:

.

Slogan:

Bostadsrättsföreningen Heimer. Lägenheter Storvik

Specialitet:

Lägenheter Storvik