Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Bostadsrättsföreningen Vita Husen upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Lägenheter Haninge

Bostadsrättsföreningen Vita Husen

Verksamhetsbeskrivning:

Lägenheter Haninge. Välkomna till Bostadsrättsföreningen Vita Husen.

Medlemskap
Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter

Medlemsdemokrati
Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.
Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta förvaltningen eller skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.

Styrelsen
Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsen består av 7 stycken ordinarie ledamöter samt 3 stycken suppleanter. Styrelseledamöter samt suppleanter väljs fram till nästa ordinarie Föreningsstämma.

För information om aktuell styrelse samt kontaktuppgifter se under Styrelsen.

Kontaktpersoner inom föreningen
Styrelsen har utsett ett antal kontaktpersoner inom styrelsen som är ansvariga för olika områden.

Nedan ser Ni kontaktuppgifter för resp. område:

Teknik - Joakim Lernehav - teknik@vitahusen.se
Utemiljö - Stefan Josefsson - utemiljo@vitahusen.se
Parkering - Jerry Andersson - parkering@vitahusen.se
Tvättstugor - Lennart Grundtman
Trapphus - Lennart Grundtman

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, senast den 1:a februari varje år.

Mera information hittar ni på våran hemsida www.vitahusen.se

Företagsinformation:

Org.Nr

769619-2447

Län

Stockholms län

Besöksadress

Vallavägen 205 B, 136 41, HANDEN

Postadress

Box 603, 136 26, HANINGE

Telefon

0703-508482

E-post

styrelsen@vitahusen.se

Slogan:

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Vita Husen. Lägenheter Haninge

Specialitet:

Lägenheter Haninge