Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Brinkens Behandling (Roger Klaar Rehabilitering AB) upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Behandlingshem Linköping

Brinkens Behandling (Roger Klaar Rehabilitering AB)

Verksamhetsbeskrivning:

Behandlingshem Linköping. Välkommen till Brinkens Behandling!

Vår målgrupp är vuxna personer med alkoholproblem, narkotika- och läkemedelmissbruk. Behandling med grund i AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande. Behandlingen är fokuserad på missbruk-beroende-personlighetsbild och kriminalitet.

Behandlingens olika delar genomförs i kvinnogrupp, mansgrupp och blandad grupp liksom i minigrupp och i enskilda samtal. Behandlingshemmets målsättning är fullständig drogfrihet, personlig utveckling, individuell mognad och ett socialt anpassat liv.

För mer information kontakta oss!

Företagsinformation:

Län

Östergötlands län

Besöksadress

Risbrinksgatan 5, 582 44, LINKÖPING

Postadress

Skorteby Ödegård, 590 17, MANTORP

E-post

info@brinkens.org

Roger Klaar

0703-091244

Allmän beskrivning:

Bilder:

Slogan:

Varmt välkommen!

Specialitet:

Behandlingshem Linköping