Uppdatera företag

Behandlingshem Linköping

Brinkens Behandling (Roger Klaar Rehabilitering AB)

Verksamhetsbeskrivning:

Behandlingshem Linköping. Välkommen till Brinkens Behandling!

Vår målgrupp är vuxna personer med alkoholproblem, narkotika- och läkemedelmissbruk. Behandling med grund i AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande. Behandlingen är fokuserad på missbruk-beroende-personlighetsbild och kriminalitet.

Behandlingens olika delar genomförs i kvinnogrupp, mansgrupp och blandad grupp liksom i minigrupp och i enskilda samtal. Behandlingshemmets målsättning är fullständig drogfrihet, personlig utveckling, individuell mognad och ett socialt anpassat liv.

För mer information kontakta oss!

Företagsinformation:

Län

Östergötlands län

Besöksadress

Risbrinksgatan 5, 582 44, LINKÖPING

Postadress

Skorteby Ödegård, 590 17, MANTORP

E-post

info@brinkens.org

Roger Klaar

0703-091244

Allmän beskrivning:

Bilder:

Slogan:

Varmt välkommen!

Specialitet:

Behandlingshem Linköping