Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Brunn Eko Värme AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Brunnsborrning

Brunn Eko Värme AB

Verksamhetsbeskrivning:

Brunnsborrning. Välkomna till Brunn Eko-Värme AB.

Välkommen till BEVAB, ett företag som specialiserat sig på borrning i skärgården.

Företaget är baserat i Stockholms skärgård på Aspö/Runmarö och ägs och drivs av Jonas Kempe och Sten Skånsjö, båda bofasta i skärgården.

Med våra egna specialbyggda grundgående färjor och smidiga utrustning utför vi arbeten på öar. Med erfarenhet av skärgården klarar vi åtaganden utan onödiga risker och inom tidsramarna till fördelaktiga priser.

Våra kunder är till största delen privatkunder som vi utför vatten- och energiborrning åt. Givetvis gör vi även specialborrningar åt entreprenadföretag, byggföretag och bryggbyggare m.fl.

Vattenborrning (Brunn)
Vi levererar brunnen alternativt ett komplett "pumppaket" installerat och klart genom husvägg vilket innebär att vi ansvarar för hela anläggningen. Bra för kunden ur garantisynpunkt.

Kostnaden för en vattenbrunn är beroende på en mängd olika saker, bl.a hur djupt det är till berg, hur djupt det är till vatten, om det krävs tryckning för att öppna upp sprickor samt hur tomten och terrängförhållandena ser ut.

Vi kan även renovera gamla brunnar.

Vi utför vattenanalyser och kan hjälpa till med eventuell reningsfilteranläggning.

Energiborrning
Vi utför bergvärmeborrning och kan hjälpa till med beräkning och dimensionering av anläggningar.

Specialborrningar / Kajer / Bryggor / Grävning
Med vår moderna utrustning gör vi även specialarbeten.

- Borrning av plintar till husbygge där man har långt ner till berg och vill undvika tidsödande och dyrbar schaktning.

- Vi utför borrning av foderrör för gjutning vid kajanläggningar och bryggbyggen. Borrning kan även utföras i sjön, från våra färjor.

- Vi gräver med minigrävare vid behov, tex för dränering, infiltration och slangdraging mm

Fastlandsborrning
För att transportera de tunga maskinerna använder vi en lastbil utrustad med lyft som medger smidig etablering över t.ex murar och häckar vilket minimerar skador på gräsmattor mm.

Mer information hittar ni på vår hemsida www.bevab.nu

Företagsinformation:

Org.Nr

556753-4770

Län

Stockholms län

Besöksadress

Runmarö Aspön, 130 36, NÄMDÖ

Webbsida

www.bevab.nu

Telefon

0707-509090

E-post

info@bevab.nu

Jonas Kempe

0737-004528

Sten Skånsjö

0707-509094

Niklas Lundholm

0708-514139

Slogan:

Välkomna till Brunn Eko-Värme AB. Brunnsborrning

Specialitet:

Brunnsborrning