Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på BRUNNSBORRARNA I BODEN AB. upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Brunnsborrning i Boden

BRUNNSBORRARNA I BODEN AB.

Verksamhetsbeskrivning:

Brunnsborrning i Boden. BRUNNSBORRARNA I BODEN AB  utför Bergborrning, energiborrning , bergvärmeborrning , pumpinstallationer, energihål och brunnsborrning i Boden m.m i hela Norrbotten till bra priser och med erfarna brunnsborrare.Borrning och inst. av bergvärmeanläggningar och vattenbrunnar och försäljning av pumppaket och reningsanl. till vattenbrunnar samt ingrävning och inkoppling av anläggningarna. För mer information om brunnsborrning i Boden, besök hemsidan på www.bodenborrarna.se

Nedan förljer lite allmän information om bergvärme.

Bergvärme nyttjar så kallad geoenergi. På de relativt ringa djup som aktualiseras vid nyttjandet uyav bergvärme håller berggrunden samma temperatur som grundvattnet vi har. Grundvattnet har i sin tur ursprungligen värmts upp av solen i den allra översta delen av jordskorpan, vid markytan och i de översta delarna av jordlager och berg när samma vatten befann sig vid jordytan. Vatten i närliggande hav och större sjöar som värmts upp av solen bidrar också till grundvattnets temperatur.
Grundvattnet i Sverige håller en relativt konstant temperatur över året på 6–8 grader. Denna relativt stabila temperatur, oberoende av årstid, och tillgången till den stora volymen grundvatten som finns i berggrundens sprickzoner gör att bergvärmeutvinning i princip fungerar året runt.
I motsats till mångas uppfattning nyttjar inte traditionell bergvärme så kallad geotermisk energi, d.v.s. värme från jordens inre. Om man i Sverige avser att utnyttja värme från jordens inre, krävs det att borrhål med minsta djupet 1000–2000 m borras upp. Denna metod är i dagsläget oerhört kostsam och i praktiken inte möjlig att genomföra för reguljär utvinning av stora energimängder.
 

Företagsinformation:

Län

Norrbottens län

Besöksadress

BROBYN 207, 961 91, BODEN

Telefon

070-6962998

E-post

energibrunn@telia.com

Tina Adolfsson

070-6962998

Patrick

070-6961107

Allmän beskrivning:

Brunnsborrning i Boden. BRUNNSBORRARNA I BODEN AB utför Bergborrning, energiborrning , bergvärmeborrning , pumpinstallationer, energihål och brunnsborrning i Boden.

Nedan förljer lite allmän information om bergvärme.

Bergvärme nyttjar så kallad geoenergi. På de relativt ringa djup som aktualiseras vid nyttjandet uyav bergvärme håller berggrunden samma temperatur som grundvattnet vi har. Grundvattnet har i sin tur ursprungligen värmts upp av solen i den allra översta delen av jordskorpan, vid markytan och i de översta delarna av jordlager och berg när samma vatten befann sig vid jordytan. Vatten i närliggande hav och större sjöar som värmts upp av solen bidrar också till grundvattnets temperatur.
Grundvattnet i Sverige håller en relativt konstant temperatur över året på 6–8 grader. Denna relativt stabila temperatur, oberoende av årstid, och tillgången till den stora volymen grundvatten som finns i berggrundens sprickzoner gör att bergvärmeutvinning i princip fungerar året runt.
I motsats till mångas uppfattning nyttjar inte traditionell bergvärme så kallad geotermisk energi, d.v.s. värme från jordens inre. Om man i Sverige avser att utnyttja värme från jordens inre, krävs det att borrhål med minsta djupet 1000–2000 m borras upp. Denna metod är i dagsläget oerhört kostsam och i praktiken inte möjlig att genomföra för reguljär utvinning av stora energimängder.
 

Slogan:

VÄLKOMMEN TILL BRUNNSBORRARNA I BODEN AB

Specialitet:

Brunnsborrning i Boden,Energiborrning i Boden;Bergvärmeborrning i Boden