Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Byring & Bråte Amnesty upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Antikvariat i Halmstad

Byring & Bråte Amnesty

Verksamhetsbeskrivning:

Antikvariat i Halmstad. Välkommna till Byring & Bråte Amnesty i Halmstad. 

Det startade med sommarloppisar.

Under våra första år bestod gruppernas inkomster huvudsakligen av medlemsavgifter. Vi hade emellertid ökande utgifter får våra adopterade fångar. Hur skaffa mera pengar? Loppmarknader blev lösningen. Några lördagar i mitten av juli 1971, 1972 och 1973 ordnade Halmstadsgrupperna av Amnesty International tillfälliga loppmarknader i ett barndaghem beläget bredvid biblioteket i Söndrum.

Dessa lördagar gav ganska goda inkomster, tyckte vi, mellan3000 och 5000 kronor. Hösten 1974 fick vi till ett hus på Gamla Söndrumsvägen 21, där det tidigare varit såväl komakeri som dam- och herrfrisör och på senare år speceriaffär. Huset låg ungefär där Sjöholms affär nu finns. En av egenheterna med huset var att det växte stolt fjällskivling i källaren. Några händiga män reparerade och rengjorde lokalen och i februari 1975 började vi ha regelbunden försäljning varannan lördag.

Onsdagskvällar blev arbetskvällar då vi sorterade och prismärkte. Affären kom att heta Byring & Bråte, närmast efter en äldre lumpaffär på Viktoriagatan, som i folkmun kallades Huller om Buller. Byring och Bråte är två substantiv som betyder ungefär samma sak. Byring är en halländsk benämning på bråte.

Sommarförsäljningar på Byring
Under många år var sommarloppisarna något som helt skiljde sig från de vanliga lördagsförsäljningarna. Många medlemmar som annars inte medverkade på Byring strömmade till. Inkomsterna var vid sommarförsäljningen skyhögt över de vanliga lördagarnas. Som mest inbringade en sommarförsäljning mer än 200 000 kronor.

Nuvarande lokalerna
När Byring & Bråte vid Söndrumsvägen skulle rivas (järnvägen skulle flytta och ärnvägsleden byggas) fick vi 1985 tag på en större lokal på Söder i hörnet Amiralsgatan/Fiskaregatan - också den rivningshotad.

Företagsinformation:

Org.Nr

849201-8273

Län

Hallands län

Besöksadress

Fiskaregatan 14, 302 38, HALMSTAD

Telefon

035-125444

E-post

info@amnestyhalland.se

Nils Eriksson

035-129150

Allmän beskrivning:

Vad är Amnesty?

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnestys arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.

Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt för ändra och förbättra människors villkor och att samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. För att lyckas arbetar vi både lokalt och internationellt, på individuell och statlig nivå. Arbetet bygger på många människors ideella arbete, på kampanjer och aktioner, på enskilda insatser och på bidrag.

Slogan:

Välkomna till Byring & Bråte Amnesty i Halmstad. Antikvariat i Halmsatd

Specialitet:

Antikvariat i Halmstad