Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på C. CONSULTING JÖHNK AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

PERSONALUTVECKLING STOCKHOLM

C. CONSULTING JÖHNK AB

Verksamhetsbeskrivning:

Personalutveckling i Stockholm. Välkommen till C.Consulting Jöhnk AB!

Vi erbjuder dig vägledning och konsultation inom områden så som Föreläsningar, Chefs- och ledarutvecklingsprogram, Medarbetarprogram, Gruppsamtal med handledning, Grupputveckling och Personlig handledning.

Hur vi arbetar
Genom att träna och fördjupa din uppmärksamhet på det som faktiskt sker i samarbets- och beslutssituationer kan du finna de underliggande värderingar och psykologiska mekanismer som styr ditt och andras beteenden. Din utökade uppmärksamhet ökar din insikt och gör dig mer medveten om vilka handlingar du bör göra för att åstadkomma förändring.

Du utvecklar förmågan att se igenom de förenklingar som ofta leder till skenlösningar och symtombehandlingar på komplexa problem. Det gör det möjligt för dig att handla effektivt i situationer när de uppstår och använda dig själv som katalysator för de processer som driver företagets utveckling framåt. Din möjlighet att påverka ökar, liksom den nytta som din organisation har av dina insatser.

Om C.Consulting Jöhnk AB
Core är ett internationellt konsultnätverk med säte i Stockholm och med filialer och samarbetspartners i Göteborg, Oslo, London och Phoenix, USA. Vi är ett konsultföretag som specialiserar oss på att utveckla förändringsdynamik och genomförandekraft i organisationer.

Vi samarbetar bland annat med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Cores teorier, modeller och metoder är forskningsbaserade och utvecklas i och med kopplingen till Dr. Anders Wendelheims forskning vid Stockholms universitet i ekonomisk psykologi och den empiriska fältforskningen som sedan 1986 bedrivs i samband med Cores olika typer av uppdrag.

Mera informationn om våra tjänster hittar ni på våran hemsida www.corecg.com

Företagsinformation:

Org.Nr

556051-7616

Län

Stockholms län

Besöksadress

MIDSKEPPSGATAN 26, 120 66, STOCKHOLM

Webbsida

www.corecg.com

E-post

core.johnk@gmail.com

Mobil

0707-418087

Bilder:

Slogan:

Välkommen till C.Consulting Jöhnk AB! Personalutveckling i Stockholm

Specialitet:

Personalutveckling i Stockholm