Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på CIBOL KONSULT AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Ekonomikonsulter Stockholm

CIBOL KONSULT AB

Verksamhetsbeskrivning:

Ekonomikonsulter Stockholm. CIBOL KONSULT AB. Vi erbjuder projektledning, ekonomi, administration, affärssystem, koncernredovisning, fakturahantering och Ekonomikonsulter Stockholm
För mer info vänligen ring eller besök vår hemsida.

Cibol har varit verksamt sedan 1980 och är ett kunskapsföretag med en bred erfarenhet av projektledning och alla aspekter av förändringsarbeten. Vi arbetar främst med ekonomistyrning och med förändring av kundens organisation och verksamhet.

Affärsidé
Cibols affärsidé är kompetensöverföring hos kunden genom projektledning, analys, utveckling av verksamhetens styrning och styrmedel, utvärdering och upphandling av programvaror och införande av ekonomi-/affärssystem.

Cibols kunder
Våra kunder finns inom näringslivets flesta branscher, statliga myndigheter och verk samt bransch- och intresseorganisationer av olika slag.

Cibol som företag
Cibol är ett partnerägt företag och omfattar idag c:a ett tiotal verksamma konsulter.

Våra medarbetare har lång konsulterfarenhet eller lång erfarenhet som chefer i linjen från något företag. Gemensamt är att våra konsulter kan projektledning och är vana vid förändringsarbeten.

Företagsinformation:

Org.Nr

556289-6984

Län

Stockholms län

Besöksadress

V:a finnbodavägen 2, 131 30, NACKA

Postadress

V:a finnbodavägen 2, 131 30, STOCKHOLM

Webbsida

www.cibol.se

Telefon

08-143190

E-post

chlo@cibol.se

Christer Lodin

070-2145054

Lars-Göran Gellbäck

070-5210144

lgg@cibol.se

Olof Nordin

070-5533160

olle@cibol.se

Allmän beskrivning:

Gemensamt för alla våra konsulter är att vi kan ekonomi. Cibol har konsulter med lång och omfattande erfarenhet som linjechefer i olika företag från flera branscher. Vi känner kraven som ställs på företagens administrativa funktioner och kan bistå med experthjälp i förändringsarbeten som leder till effektivare rutiner och arbetssätt med ett maximalt utnyttjande av befintliga system.

Vi åtar oss också uppdrag där kunden under en kortare eller längre period, av olika orsaker, omgående måste tillfälligt bemanna en befattning. Vi kan här med vår omfattande erfarenhet från praktiskt linjearbete erbjuda våra kunder expertis inom löpande redovisning, koncernredovisning, bokslut, beskattning, likviditetsplanering och IT.

Slogan:

Välkommen till CIBOL KONSULT AB. Ekonomikonsulter Stockholm

Specialitet:

Ekonomikonsulter Stockholm, Ekonomikonsulter