Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på CITYFASTIGHETER I JOKKMOKK AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Lägenheter i Jokkmokk

CITYFASTIGHETER I JOKKMOKK AB

Verksamhetsbeskrivning:

Lägenheter i Jokkmokk. CITYFASTIGHETER I JOKKMOKK AB. Vi erbjuder lägenhet, hyresrätt, hyresrätter, bostad, bostäder, bostadsföretag, fastighetsbolag, boende och boenden i Jokkmokk.
För mer info vänligen ring.

Alla borde någon gång i livet få förmånen att bo i Jokkmokk. Här finns ett gott livsutrymme. Närheten mellan människor präglar vardagen och brottsligheten är låg. Det där med långa avstånd mätt i mil är ingen stor sak, om man vill är man i Stockholm på mindre än tre timmar.

Kommunicerar med resten av världen gör man med optiskt bredband även från många av de mindre byarna. Att veckopendla tvärs över landet är heller ingen omöjlighet. Det ligger sanning i påståendet att världens centrum är precis där man befinner sig.

Möjligheten till naturupplevelser och ett rikt fritidsutbud med ett flertal fritidsanläggningar som simhallar, ridanläggningar, skidanläggningar, biografer, ishall med mera är en del av livskvaliteten i Jokkmokk. Att skolor, dagis, affärer och arbetet ofta ligger inom gångavstånd från bostaden uppskattas av många, inte minst av barnfamiljer. Vardagslivet blir enkelt.
Kvaliteten på den kommunala servicen är också hög och även om kommunen till ytan är stor så håller service, barn- och äldreomsorg hög kvalitet inom hela kommunen.

Företagsinformation:

Org.Nr

556641-1509

Län

Norrbottens län

Besöksadress

Storgatan 28 D, 962 32, JOKKMOKK

Postadress

STORGATAN 28 c, 962 32, JOKKMOKK

Telefon

070-2122444

Urban Wikström

070-2122444

Allmän beskrivning:

Lägenhet kallas en bostad i ett flerbostadshus. Det finns olika upplåtelseformer för lägenheter, till exempel hyresrätt och bostadsrätt. En lägenhet i bostadsföretag, till exempel en bostadsrättsförening, kan upplåtas, övergå (överlåtas) och återgå. Upplåtelse kan bara ske en gång i föreningens existens, medan överlåtelse sker vid varje försäljning. När en lägenhet väl återgått till föreningen kan inte den återfås av lägenhetsinnehavaren. En bostadsrättslägenhet hyr man ut i andra hand eftersom innehavet brukar räknas som första hand.

Även enfamiljshus har lägenhet, oavsett vem som äger huset.

En bostad som innehas med äganderätt kan inte kallas lägenhet, eftersom en lägenhet är något som är upplåtet (av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen), inte överlåtet. I Sverige förekommer inte ägarbostäder i flerbostadshus men från den 1 juli 2009 gäller ny lagstiftning som gör det möjligt att bygga ägarlägenheter i nyproduktion.

Lägenhetens utrymme definieras och mäts enligt SS 02 10 53. Det är viktigt när man säljer lägenheter att se till att utrymmet är korrekt, annars kan köparen kräva kompensation. Omvänt kan det alltså löna sig att vid köp kontrollera lägenhetens utrymme.

En lägenhet med fönster på två motsatta sidor av huset kallas genomgångslägenhet. En lägenhet med flera rum som ligger på rad bredvid varandra med fönster åt samma håll kallas lägenhet med rum i fil.

Terminologicentrum (Sveriges nationella centrum för fackspråk och terminologi) definierar lägenhet som ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende utgör en självständig enhet - Plan och byggtermer 1994, TNC 95.

Slogan:

Välkommen till CITYFASTIGHETER I JOKKMOKK AB

Specialitet:

Lägenheter i Jokkmokk, lägenhet, boende