Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Consulting Center upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Coachning i Gävle

Consulting Center

Verksamhetsbeskrivning:

Coachning i Gävle. Välkommen till Consulting Center.

Livscoaching

Är ett sätt att stödja personlig utveckling och vägleda människor att hitta sina mål och finna varaktiga lösningar för olika problem. Det utgår från olika livsfaktorer, händelser som kan ha påverkat varaktigt. Mål är att hjälpa dig vidare från hinder till önskat medvetet mål, ändringar och hitta bästa förutsättningar för lösningar.

 Igenom terapi och processinriktat coachning(efter gällande värdegrund) i syfte att utveckla samspel mellan dig och samhälle, partnerskap. Hitta sig själv efter kris och analysera sin behov och att hitta framtidsorientering.Ändringar är inte smärtfria men det kräver en medmänniskans kunskap,stöd och lojalitet.

Stresshantering, fobi, alkohol-, narkotika-, sex-, matmissbruk, skilmässa,ungdoms problematik, kommunikation och mm. Du får eget förklaring varför det händer och hur kan försöka ta ut sig. 

Företagsinformation:

Org.Nr

502071-1585

Län

Gävleborgs län

Besöksadress

Vinddraget 4B, 802 77, GÄVLE

Telefon

026- 423 89 36

E-post

cs-gm@live.com

Mobil

0738745995

Claudia Mänd

073-8745995

Allmän beskrivning:

I funktionsnedsättnings område är stöd och information en nödvändigaste delen. Praktisk handledning vilka funktioner kan på verka och med vad, i habilit./rehabil.syfte. Olika ålders grupp har egen specifik behov och utvecklingsmoment. Ofta är beteende problematik påverkat av det. Det är viktigt att ha övergripande bild om barnens,ungdoms och vuxnas helhetssyn,behov,tillstånd. Det är viktigt att ha kunskap om livet igenom brukarens(efter ålder)aspekt och se lösningar som underlättar markant individens livskvalitet och kan påverka in direkt hälsa på positivt sätt( ex.talförmåga,intellektuellutveckling. osv)
Jag jobbar också med avlastning, som kontaktperson/handledning/coachning mod brukaren/ anhöriga/föräldrar och stöd för personal. Jag arbetar enligt salutogent och empowerment metodik.( Självklart gäller tystnadsplikt mig också! 

Slogan:

Välkommen till Consulting Center

Specialitet:

Coachning