Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på D. Wicksell Motor & Maskin AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Markarbete Uppsala

D. Wicksell Motor & Maskin AB

Verksamhetsbeskrivning:

Markarbete Uppsala. Välkommen till D. Wicksell Motor & Maskin AB.

Vi erbjuder Anläggningsentreprenörer, Rivning, Grävning, Markentreprenörer och Anläggningsarbeten i Uppsala.

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad (generalentreprenad) karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbar för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Totalentreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat i från sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

För mer info vänligen ring eller maila för prisförslag.

Företagsinformation:

Org.Nr

556319-8232

Län

Uppsala län

Besöksadress

Jälla Sjödyn 244, 755 94, UPPSALA

Telefon

018-317402

E-post

d.wicksell@telia.com

Mobil

0703-270100

Dick Wiksell

d.wiksell@telia.com

Dick Wiksell

0703-270100

Allmän beskrivning:

Totalentreprenad inom industriellt byggande

I det industriella byggandet genomförs de flesta projekt gällande volymbyggnation uteslutande genom totalentreprenad. Inom totalentreprenad är det ofta beställaren som ger riktlinjer gällande byggnadens krav, något som inom industriellt byggande ej efterfrågas.

Funktionsentreprenad inom industriellt byggande

Det som är utmärkande för en funktionsentreprenad är att beställaren formulerar sina mål i funktionella termer. Entreprenören försöker sedan lösa de funktionella kraven med tekniska lösningar. Entreprenören kan även stå för drift och underhåll, under en tid efter projektets avslut.

Underentreprenad

Underentreprenader (delad entreprenad) utförs på beställning av huvudentrepenören. Dessa ingår egna avtal, avtalet mellan beställaren och huvudentreprenören påverkas inte. Den som anlitas arbetar åt huvudentreprenören, inte åt dennes beställare (som oftast är byggherren) direkt. Men oftast skall beställaren (byggherren) godkänna de som av huvudentreprenören får anlitas för underentreprenader.
Underentreprenader kan vara i form av utförandeunderentreprenad, där underentreprenörens beställare (huvudentreprenören), står för projekteringen och underentreprenören står enbart för utförandet. Eller i form av totalunderentreprenad där underentreprenören står både för utförandet och projekteringen, underentreprenörens beställare tillhandahåller enbart funktionskraven.

Det standardavtal som gäller för underentreprenader är AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) resp. ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad).

Slogan:

Välkommen till D. Wicksell Motor & Maskin. Anläggningsarbeten Uppsala

Specialitet:

Anläggningsarbeten Uppsala

Branscher: