Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Dan Landgré AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykolog Lund

Dan Landgré AB

Verksamhetsbeskrivning:

Psykolog Lund. Dan Landgré AB. Jag erbjuder psykoterapi, coachning, handledning, hypnosterapi, konsultation, hypnos, chefshandledning, familjeterapi, krisbearbetning, parterapi, personlig utveckling, meditation, transpersonell psykologi, andliga frågor, psykologisk metod, mottagning, depressioner, oro, själavård, självkänsla, stress, utbrändhet, ångest, kris och mindfulness.
För mer info vänligen ring eller besök min hemsida.

Företagets uttalade vilja är att verka för

*ökad medvetenhet
*fördjupad medkänsla
*en utveckling av vår inneboende visdom

Utgångspunkten för detta är insikten om vår potential. Varje människa bär med sig en särskild förmåga till växande, en förmåga att kontinuerligt överskrida de gränser hon i en given situation har satt upp för sig själv. Vi har alltid möjligheten att ta ett nytt steg, att utvecklas, att bli mera människa, till glädje både för oss själva och vår omvärld. Dan Landgré AB vill på alla sätt bidra till den glädjen.

Företagsinformation:

Org.Nr

556613-2642

Län

Skåne län

Besöksadress

Magle L. Kyrkog. 1C, 223 51, LUND

Webbsida

www.landgre.se

Telefon

046-372130

E-post

dan@landgre.se

Mobil

0708-972130

Dan Landgré

0708-972130

Allmän beskrivning:

Tyvärr gör vi oss ofta omedvetna dels om vilken potential vi har, dels om vilka förutfattade meningar vi bär på. Sammantaget skapar detta onödiga hinder för kreativa lösningar på de svårigheter livet ställer oss inför. Omedvetenheten både skapas och upprätthålls av rädsla, en rädsla som i sin tur görs omedveten för att det verkställande jaget ändå ska kunna fungera i världen på ett rimligt sätt. Vi skulle på ett enkelt sätt kunna uttrycka det så att vi ofta ljuger för oss själva samtidigt som vi kan vara djupt övertygade om motsatsen. Det blir för oss ett sätt att förhålla oss till en värld som kan förefalla obegriplig.

Lösningen kan sökas i ökad medvetenhet och fördjupad medkänsla, något som i sig kan bära den upplevda komplexiteten.

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Dan Landgré AB. Psykolog Lund

Specialitet:

Psykologer Lund, Psykoterapeuter, Psykoterapi