Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Eva-Maria Lindström, Leg. Psykolog upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykoterapeut Uppsala

Eva-Maria Lindström, Leg. Psykolog

Verksamhetsbeskrivning:

Psykoterapeut i Uppsala. Välkommen till Eva-Maria Lindström, Leg. Psykolog.

Vad är EMDR ?
EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en form av psykoterapi (psykologisk behandling), så kallad desensibilisering, som används för att behandla PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). I EMDR återberättar patienten händelsen samtidigt som blicken är fäst på terapeutens fingrar som rörs från sida till sida. Ibland används andra metoder för bilateral stimulering, till exempel finger-tapping. Syftet är att växelvis stimulera vänster och höger sida av hjärnan. EMDR utvecklades år 1989 av Francine Shapiro.

Utbildningsterapi
I vissa utbildningar ingår egenterapi som en del av utbildningen. Exempel på sådana utbildningar är psykologutbildningen, grundläggande utbildning i psykoterapi och vidareutbildning i psykoterapi. Psykologmottagningen erbjuder utbildningsterapi som syftar till självkännedom av egna reaktions- och livsmönster. Mindfulness kan också vara ett värdefullt förhållningssätt att träna när man ska arbeta i människovårdande yrken.

Varmt välkommen till Eva-Maria Lindström

Företagsinformation:

Län

Uppsala län

Besöksadress

Storgatan 16 c, 753 31 , UPPSALA

Telefon

0706-979009

E-post

eva-maria.lindstrom@telia.com

Allmän beskrivning:

Psykolog

En psykolog är en person som ägnar sig yrkesmässigt åt psykologi. Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar, känslor. Titeln "psykolog" är skyddad av svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område. Titeln "legitimerad psykolog" innebär att samhället garanterar att personen genomgått både en godkänd utbildning samt den praktiska träning som krävs för yrkesutövningen.

Legitimerad Psykoterapeut

En del psykologer har så småningom valt att vidareutbilda sig till legitimerade psykoterapeuter, men denna titel är inte reserverad för enbart psykologer. Psykologer och psykiatriker har grundläggande behörighet för att söka till den fördjupningsutbildning i psykoterapi som leder till denna yrkestitel. Sökande med socionomutbildning , sjuksköterskeutbildning etc måste kvalificera sig först genom bl a en grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare kallad "Steg-1"). Ingen statlig reglering finns f n som reglerar denna grundläggande psykoterapiutbildning. Yrkestiteln psykoterapeut utgör också en skyddad yrkestitel vilket innebär att endast legitimerade psykoterapeuter får kalla sig för detta.

Slogan:

Välkommen till Eva-Maria Lindström, Leg. Psykolog. Psykoterapeut Uppsala

Specialitet:

Psykoterapeut Uppsala