Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Fobehco AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Projektledning i Varberg

Fobehco AB

Verksamhetsbeskrivning:

Projektledning i Varberg - Fobehco AB i Varberg, vi erbjuder projektledning, arbetsmiljöutveckling, riskhantering, riskhanteringar och högrisksystem . För mer info vänligen ring 070-621 32 46

Projektstyrning eller projektledning (engelska: project management) är det praktiska arbetet som uträttas av någon ledare vid styrning av ett projekt.

De som ägnar sig åt projektstyrning använder ofta en eller annan projektstyrningsmodell (metod).

Projektstyrningsområdet har traditionellt haft ett fokus på planering och styrning av projektarbete. I motsats till klassisk massproduktion företer projekt låg repetitivitet och hög variation, och det krävdes sålunda helt nya arbetssätt för att uppnå effektivitet.

Projektstyrning uppfanns som disciplin av USA:s försvarsdepartement under det kalla kriget, i synnerhet efter sputnikkrisen.

Målet var att uppnå större kontroll över projektprocessen. Speciellt ville man komma åt de dåliga ledtiderna: det tog för lång tid mellan att ett projekt beställdes och att det genomfördes.

I samband med detta uppfanns även projektstyrningsmodellen PERT under 1950-talet senare kompletterad med WBS under.

Företagsinformation:

Org.Nr

556752-2031

Län

Hallands län

Besöksadress

Hjortronvägen 10, 432 36, VARBERG

Telefon

0340-13246

E-post

martin.forsberg@fobehco.se

Martin Forsberg

070-6213246

Allmän beskrivning:

Projektstyrningsmetoder

Det projekt som framför alla andra fått stå som exempel för projektstyrningens fördelar är Polarisprojektet, en ballistisk robot med kärnvapenstridsspetsar, som utvecklades med hjälp av PERT.

En liknande styrmodell utvecklades ungefär samtidigt av företaget Du Pont under namnet CPM.

Andra exempel på projektledningsmetoder:[1]

PRINCE2 - Har sitt ursprung i Storbritannien där den är väl spridd. Denna projektledningsmodell är på frammarsch även i övriga världen.
PROPS - utvecklad av Ericsson 1987
PPS - Praktisk ProjektStyrning, en projektstyrningsmodell skapad av Tieto
Wenells projektmodell - i stora drag en svensk projektledningsmodell
Agila metoder som exempelvis Scrum inom mjukvaruutveckling
RUP - Rational Unified Process - en inom mjukvaruutveckling känd projektledningsmodell
POLOYAS METOD - 4 faser av problemlösning
Portföljstyrning
Pejl - Utvecklad av företaget med samma namn, stort inom IT och offentlig sektor

Flera institut för certifiering av projektledare finns. De två största certifieringsinstituten är:

PMI - Project Managment Institut. Certifieringen spridd över hela världen.
IPMA - International Project Management Association. Spridd inom Europa.

Slogan:

Välkommen till Fobehco AB i Varberg

Specialitet:

projektledning i Varberg, arbetsmiljöutveckling, riskhantering