Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Fredholms Entreprenad upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Entreprenadmaskinsarbeten Ljusdal

Fredholms Entreprenad

Verksamhetsbeskrivning:

Fredholms Entreprenad - Entreprenadmaskinsarbeten i Järvsö

Välkommen till Fredholms Entreprenad som erbjuder entreprenadmaskinarbeten, maskinarbeten, markarbeten, grundarbeten, maranläggningsarbeten, schakt, schaktning, grävarbeten, trailer, entreprenad i Järvsö med omnejd. För mer information ring eller besök oss gärna.

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad (generalentreprenad) karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbar för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Totalentreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat i från sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

Företagsinformation:

Län

Gävleborgs län

Besöksadress

Boda Liv-antesvägen 17, 820 40, JÄRVSÖ

Telefon

0651-31141

Mobil

070-396 55 35

Slogan:

Välkommen till Fredholms Entreprenad!

Specialitet:

Entreprenadmaskinsarbeten Järvsö