Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på FRISELLS ADVOKATBYRÅ AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

avtal häst, brottmål malmö, fri juridisk rådgivning

FRISELLS ADVOKATBYRÅ AB

Verksamhetsbeskrivning:

Frisells Advokatbyrå i Lund

En specialiserad byrå
Frisells Advokatbyrå bildades 2003. Idag är två advokater verksamma vid byrån, Ulf Frisell och Jörn Nilersköld. Vår huvudsakliga verksamhet består av Familjerätt, Affärsjuridik, Brottmål och Hästsportjuridik.
Genom den samlade erfarenheten och kompetensen byråns personal skapat under åren har Frisells Advokatbyrå i Lund stor insikt i och förståelse av det lokala näringslivet samt de förutsättningar som gäller för detta.

Familjerätt
Affärsjuridik
Brottmål
Hästsports juridik
internationell juridik
Privaträtt och allmänpraktik.
Fri juridisk rådgivning
Ditt juridiska ombud - Välkommen till Frisells Advokatbyrå i Lund

Frisells Advokatbyrå i Lund arbetar med Familjerätt, Affärsjuridik, Brottmål och Hästsportjuridik. Vi är även specialister inom polsk rätt. Som en mindre och specialiserad byrå kan vi tillhandahålla kvalificerad rådgivning med snabb hantering och personlig service.  

Företagsinformation:

Org.Nr

556308-1651

Län

Skåne län

Besöksadress

Kiliansgatan 15, 223 50, LUND

Telefon

046-157410

E-post

frisellsadvokat@bredband.net

Fax

046-149434

Allmän beskrivning:

Huvudområden

Familjerätt
Affärsjuridik
Brottmål
Hästsportjuridik
Auktoriserade översättning
Rättsskydd och Rättshjälp
Rättsskydd och rättshjälp hjälper dig ekonomiskt så att du har råd att driva din sak framåt.
Rättsskydd ingår i hemförsäkringen och vissa andra försäkringar. Rättshjälp innebär att staten ersätter kostnaderna.

Om oss

Vi är idag två advokater samt två sekreterare verksamma vid Frisells Advokatbyrå i Lund Advokat Jörn Nilersköld och Advokat Ulf Frisell är bland annat specialiserad inom hästsportsjuridik.

Du har blivit utsatt för brott

Den som har blivit utsatt för brott kallas för målsäganden. Som målsäganden är du skyldig att ställa upp i rättegång mot den misstänkte om åklagaren begär detta. Den som inte tidigare varit med i en rättegång kan uppleva det som mycket obehagligt att möta den misstänkte i rättssalen. Är det därför inte fråga om ett alltför bagatellartat brott har du rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet, vanligen en advokat, utses av tingsrätten och skall hjälpa och stödja dig under utredningen och den kommande rättegången. Biträdet skall också hjälpa dig med att få det skadestånd som du kan vara berättigad till i anledning av brottet. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Önskar du någon särskild advokat som målsägandebiträde måste du anmäla detta till rätten, som då i regel förordnar den du önskar.

Om du blir tilldömd ett skadestånd kan den dömde ofta inte betala detta. Det finns då möjligeter att få ersättning från brottsskadenämnden. Hittar inte polisen den som utfört brottet kan du ändå vara berättigad till ersättning från brottsskadenämnden.

Du är misstänkt för brott

Den som är misstänkt för brott kan för utredningen och lagföringen under vissa förutsättningar bli utsatt för olika tvångsåtgärder som anhållande, häktning, husrannsakan eller telefonavlyssning. Den som blir dömd för brott får en påföljd eller straff och kan också bli tvungen att betala skadestånd. Även andra rättsverkningar kan följa med att någon befunnits skyldig till brott som indraget körkort, utvisning, näringsförbud osv.
Den som är misstänkt för brott, vilket inte är alltför bagatellartat, har om förundersökning inletts rätt till biträde av offentlig försvarare och kan kräva att sådan är närvarande vid förhör.

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmynderskapsrätten och arvsrätten till familjerätten. Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten.

Affärsjuridik

Affärsjuridiken omfattar de flesta frågor relaterade till kontraktsförhållanden för företag och privatpersoner. Vi biträder i olika typer av förhandlingar, som förvärv eller försäljning av en rörelse och fast eller lös egendom.

Hästsportjuridik

Hos oss på Frisells Advokatbyrå i Lund kan du få juridisk hjälp och rådgivning inom det mesta som rör hästsportens juridik. Det kan till exempel handla om skadestånd, avtal, arrende, skatt och redovisning, reklamation eller tvister med försäkringsbolag. 

Slogan:

Ditt juridiska ombud - Välkommen till Frisells Advokatbyrå i Lund

Specialitet:

Brottmål och Hässtsportjuridik