Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Full Potential International AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Ledarskap i Örebro

Full Potential International AB

Verksamhetsbeskrivning:

Ledarskap i Örebro Full Potential International AB

Hej och välkommen!
Vi erbjuder ett brett program med tjänster som ledarskapsutbildningar, organisationsutveckling, kommunikations färdigheter, presentationsteknik och coaching. Kurser från halv dag till 10 dagar.

I mer än 30 år har vi hjälpt människor i privatlivet och inom affärsvärlden att få pusselbitarna att falla på plats…
Läs mer om vad vi kan göra för Dig, Din familj eller Ditt företag.

 

Coaching går bortom vår inrutade föreställningsvärld. Coaching jobbar med föreställningsvärlden men hämtar möjligheter från personens fulla potential.

En persons föreställningsvärld kan liknas till en daggdrope i Missisippifloden! Den fulla potential har ingen gräns eller gender. Coaching öppnar upp till fantasi och drömmar i den fulla potentialen utan tillhörighet. Det är ur dröm och fantasi som mål och frihet nås! Vilket spelfält!

Vi arbetar med utveckling och förändring.
Tänk Dig hur det skulle vara att ha tillgång till alla Dina resurser för att kunna åstadkomma de resultat Du drömmer om.
Vad skulle det innebära för Dig att kunna klargöra Dina målsättningar, förstå Dina värderingar samt att skapa konkreta och klara handlingsplaner, för att uppnå en förbättring och förändring i Ditt liv?
Med vårt stöd och Din inneboende kunskap har Du den möjligheten!
Intresserad? 

Företagsinformation:

Org.Nr

556648-2674

Län

Örebro län

Besöksadress

Drottningg. 11, 702 10, ÖREBRO

Telefon

070-554 48 39

E-post

ashika@mac.com

Nilsson, Kjell

070-5544839

Allmän beskrivning:

Business Coaching 

Business coachens roll är att coacha människor i deras professionella frågeställningar och vänder sig till ledningsgrupper och chefer i företag, kommuner och andra organisationer. Business coaching tar sin utgångspunkt i bl.a. vision, affärside, mål och verksamhetsplan.

Business coaching är orienterad mot verksamheten och med stort fokus på processorienterad uppföljning, för att nå uppsatta verksamhetsmål och resultat.
Verksamhetsbaserad coaching innefattar coaching av såväl den enskilde ledaren / medarbetaren som ledningsgruppen / arbetsenheten / teamet.

Business coaching är ett utmärkt komplement till bl.a. ledarskapsutbildningarna. All utbildning utan uppföljande coaching är ett slöseri med pengar. Det är just här mellan det nya och det invanda gamla, som all förändring sker eller inte sker. För att etablera det nya krävs stödet av riktig coaching annars återgår det nyinlärda till en tidigare nivå.

Enligt väl underbyggda studier om coachingens betydelse, har man funnit att den betalar sig 5-7 gånger de investerade pengarna!

Jag garanterar Dig och Ditt företag en ökad omsättning, bättre laganda och trivsel på jobbet, genom att coacha nyckelpersonerna i företaget!

Life Coaching

Livs coaching behandlar alla dimensioner av livet, privat och yrkesliv, hälsa och relationer.

"Vad är ett meningsfullt liv?
Hur kan jag uppnå balans och harmoni? 
Vad vill jag? 
Vad är mina mål i livet? 
Vad behöver jag och vilka hinder kan jag förutse? 
Hur kan jag överbrygga dessa och nå mitt mål?"

Detta kan vara några frågor, som Du tar med Dig i en livscoaching session.

Livscoaching ökar medvetenheten för den egna situationen samt öppnar upp den egna inneboende potentialen.

Corporate Coaching

Corporate Coaching innebär coaching på såväl individ som teamnivå inom företag och organisationer. 
Den tar utgångspunkt i den verksamhet som personen eller gruppen ingår i. 
Coachingen har ett dubbelt syfte; målorienterat handlande och lärande. 
Stort fokus ligger på reflektionen och lärandet. Coachingen ska ge såväl ökad handlingsberedskap som ökade insikter kopplad till verksamheten.

Team Coaching

Målet med team coaching är att ur medlemmarnas styrkor bygga effektiva förhållanden och att sätta det i ett system som fungerar för alla.
Vad som karekteriserar ett högpresterande team är bl.a. att förhållanden i gruppen fungerar, kommunikationen är på en hög nivå, samt att medlemmarna i teamet har ett klart fokus på uppgift och mål. 
I högpresterande team är medvetenheten och förståelsen för verksamheten hög och alla i gruppen tar ansvar.

Bilder:

Slogan:

Få pusselbitarna på plats

Specialitet:

Ledarskap Örebro