Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på GCH KONSULT upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Affärsutveckling Skåne

GCH KONSULT

Verksamhetsbeskrivning:

Affärsutveckling Skåne. GCH Konsult, jag erbjuder varumärkesidentitet, säljträning, affärsutveckling, lojalitetspartner och affärsutveckling Skåne.
För mer info vänligen ring 070-780 39 07

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.
Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. En klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där man kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är själva grunden. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser

Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är affärsplanen.
I offentliga organisationer används uttrycket verksamhetsutveckling.

Företagsinformation:

Län

Skåne län

Besöksadress

Komstad 1411, 272 96, GÄRSNÄS

Telefon

070-7803907

E-post

gunnar@gchkonsult.se

Allmän beskrivning:

De flesta företag försöker i dagsläget lösa två nyckelfrågor – förbättra effektiviteten och reducera kostnader.

Genom att uppnå dessa två mål kan du nå betydande fördelar och positionera ditt företag som starkare, säkrare och mer konkurrenskraftigt och därigenom mindre konjunkturkänsligt.

Det är även viktigt att tänka på förbättringar av verksamheten och ditt företags förmåga att hantera risk. Det driver tillväxt och skapar en starkare konkurrenskraft i ett längre perspektiv.

Företag som tänker långsiktigt skapar innovativa lösningar för att locka och behålla duktiga medarbetare - även vid eventuell lågkonjunktur. Det ger konkurrensfördelar och skapar en stark grund för återhämtning och tillväxt.

Slogan:

Välkommen GCH Konsult

Specialitet:

Affärsutveckling Skåne

Branscher: