Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Giuen Invest Management Offshore Ltd. upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Giuen Invest Management Offshore Ltd.

Verksamhetsbeskrivning:

Marknadsföring av Maskiner och Maskinredskap

 

Allt fler verksamheter tenderar till decentralisering vid lägre influens på den ekonomiska marknaden. I Kina har man exempelvis förutsett detta fenomen genom att initiera marknadsorienterade reformer inom finanssektorn. Det startas upp ett stort antal banker och finansiella institutioner i Kina för att den sektorn förmodas stimulera även en industriellt hållbar tillväxt. Det är på samma sätt ser vi vår försäljningsvolym utvecklas genom att aktivera förutsättningarna utifrån de tillgängliga instrument vi äger för ett specifikt område. Det uppenbara ur ett historiskt perspektiv till ekonomiskt fungerande marknader är att den inhemska marknaden fungerar optimalt och att samverkande utvecklingsområden ges möjlighet att utbyta tankar och ideer. Vi menar att det avgörande för ett framgångsrikt affärskoncept alltid i första hand åligger den av ägarna utsedda verksamhetsledningen att överbrygga dessa utmaningar så som åtstramningar i budgetramar för projekteringsmedel eller allmänt lägre tillväxt i konjunkturen. Men vi måste samtidigt vara medveten om det bakomliggande effekter som regeringsmakter tillämpar för styrmedel av samhällsekonomier runt om i Världen. Genom att vi framgångsrikt orienterar oss rätt i de marknader med mest optimal tillväxt kommer vi att lyckas framhävda utveckling för de kommande perioderna och vi bibehåller en balancerad tillväxt inom industrin och utvecklar på så sätt konkurrensfördelar samt de grundläggande förutsättningarna för produktion och distributition även i framtiden. Det handelsutbytet i form av exportindustri som efterfrågar vår kompetens och vår konkurrenskraft kommer också på så sätt att alltid finnas som ett medel i ekonomisk tillväxt. Vi har inför oss ett stort uppdrag i att etablera nya produktionsanläggningar för industrikonstruktioner inom industriell metallkonstruktion. Det är också den industrigren vilken uppskattas generera vårt tillväxtmål. Genom att effektivisera marknadsföringen får vi en högre kapacitet. Utan att behöva en utsträckt hand ifrån någon regeringsmakt att bistå med resurser kan vi uppnå nationell tillväxt. Vi har egna resurser att implementera den utveckling vilken vi utrönar ur effektiva forskningsanalyser för en utvecklingsinriktning samt dess tidsramar. Det som är för en effektiviserad marknadsföring som ett åtagande har en stor inverkan på försäljningen och de etablerade försäljningsleden inom verksamheten. Med ett försäljningskoncept baserat i handel med maskinredskap till entreprenadindustrier på mycket stora marknader kommer vi att etablera ökningen som krävs för den mest optimala inkomstnivån. Styrelsearbetet i nära samverkande faktorer till marknadkommunikation gör den önskade genomslagskraften möjlig och bidrar till en större försäljningsvolym. Med industritrend analytiska instrument kan vi rikta försäljningsinsatser direkt till efterfrågan. Den industriella efterfrågan vilken här nämns vid en marknadsföring för produktutbudet kan exempelvis vara gruvnäringen, underhållsverksamheter inom infrastruktur, skogsbruk, jordbruk, bygg- och fastighetsområden, etc. Våra högkvalitativa konstruktioner och produkter är av en avsevärd betydelse för ett samverkande industriellt samarbete och vi erbjuder därigenom ur ett gediget och etablerat affärskoncept ett stort utbud av tjänster inom metallkonstruktion och maskinprodukter till marknadens kanske mest konkurrenskraftigaste priser.

 

 

 


 

Giuen Invest Management Offshore Limited
Stron House 100 Pall Mall
London, England, UK
SW1Y5EA
Reg. / VAT: GB 07371355
Contact: Roger K. Olsson
Mobile: +46 (0) 705474830
Int. Dial: 0046705474830

Website Industry: http://www.export.shopmania.biz/
Website / Forum: http://www.mixet.maxforum.orgProject Loans and Venture Capital
http://www.lendinguniverse.com/af/Bank_Loan.htm

Företagsinformation:

Län

Skåne län

Besöksadress

, ,

Telefon

070-5474830

Roger K. Olsson

070-5474830

Allmän beskrivning:

Fårfarm som ett andelsägtföretag i Kuttainen, Sveriges Nordligaste Kyrkby. Bli andelsägare du med i fårfarmen som idag bedrivs som ett kooperativ med målsättning att inom kort växa till över 1000 får för produktion. Information Tel: 070-5474830