Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på GRANT THORNTON SWEDEN AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

GRANT THORNTON SWEDEN AB

Verksamhetsbeskrivning:

Redovisning och revision, avtal mellan delägare, företagsledning, finansieringsfrågor, ekonomistyrning, köp och överlåtelse av företag, omstruktureringar, utvärdering av ekonomiska risktaganden, internationella frågor, företagsvärdering och riskkapitalanskaffning, generationsskiften, elektronisk handel, IT-strategi och IT-baserat ekonomistöd.

Företagsinformation:

Org.Nr

556356-9382

Län

Östergötlands län

Besöksadress

Stora torget 4, 582 19, LINKÖPING

Telefon

013-4802400

E-post

linkoping@grantthornton.se

Fax

013-4802490

Specialitet:

Internrevision IT-revision Riskhantering Regelefterlevnad (compliance) Tredjepartsgranskning Ledning och styrning inom IT (IT Governance) Informationssäkerhet Corporate Finance Råd i nära anslutning till transaktionsögonblicket Rådgivning inför kritiska ägarförändringar Intern och extern rapportering Strategisk planering Affärsplanering Budget och prognos Konsolidering och rapportering Analys och uppföljning International Business Centre Utlandsverksamhet Redovisning Bokföring Ekonomifunktioner Verksamhetsutveckling Outsourcing Ekonomistyrning Revision Revision av ägarledda företag Revision av noterade företag Val av företagsform Intern kontroll Kvalificerade redovisningsfrågor IFRS Skatt Fåmansföretagsbeskattning Företagsbeskattning Personbeskattning Generationsskifte