Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Gunnessons Rörmontage AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

VVS-installationer i Falkenberg

Gunnessons Rörmontage AB

Verksamhetsbeskrivning:

vvsinstallationer i Falkenberg. Gunnessons Rörmontage AB bedriver rörmontage i form av nyinstallationer och service, handel med VVS-material samt VVS i Ätran.

Gunnessons Rörmontage AB i Ätran gör Värmepumpinstallationer,repparationer och service av Värmepannor och Avloppsinstallationer. Du kan maila oss om jobb eller ringa till oss.

VVS-montör (kallades förr rörmokare eller rörläggare), är en fackman som lagar och installerar VVS-anläggningar i hus. I dagligt tal används fortfarande rörmokare som benämning på yrket.

För att bli VVS-montör måste man först genomgå 3 år på gymnasium, VVS- och fastighetsprogrammet (förr energiprogrammet) inriktning VVS. Efter det 850 timmar ggr 4 perioder = cirka 2 år som lärling på ett företag. Därefter krävs ett test, gesällprov, för att erhålla yrkesexamen.

Företagsinformation:

Län

Hallands län

Besöksadress

Lindåsvägen 7, 310 61, ÄTRAN

Postadress

BOX 34, 310 61, ÄTRAN

Telefon

0346-60061

E-post

gunnesson-packendorff@bredband.net

Mobil

070-3760340

VD/Högst Ansvarig

Bengt Wennerström

Marknadschef

Leif Gunnesson

Allmän beskrivning:

VVS är en förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. VVS betecknar dels en bransch i byggsektorn, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används.

VVS omfattar i första hand system i fastigheter för inomhusklimatet och för vattenförsörjning och avlopp samt styr- och övervakningssystem för detta. Till VVS räknas ofta även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, vattensprinkler m.m.

I USA används dels förkortningen HVAC (Heating, Ventilating, Air conditioning), dels plumbing för de två branscher som motsvarar VVS. I Storbritannien används termen "Building Services", som där även omfattar elinstallationer.

Slogan:

Välkommen till Gunnesson Rörmontage AB!

Specialitet:

VVS-installationer i Falkenberg

Branscher: