Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Hjalmarssons Åkeri upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Avloppsspolning Örebro

Hjalmarssons Åkeri

Verksamhetsbeskrivning:

Avloppsspolning Örebro. Hjalmarssons Åkeri i Fjugesta.

Varför används avloppspolning?

Avloppsspolning, som är en del av de avloppsarbeten som finns i Örebro län, används för att undvika stopp i rören då det kan leda till läckage och illaluktande vatten. Detta avloppsarbete utförs genom högtrycksspolning av hett vatten för att få bort så mycket som möjligt, och minska risk för att en massa bakterier stannar kvar.

Vad är slamsugning?

Slamsugning ingår också i avloppsarbeten och är ett effektivt sätt att tömma och rengöra till exempel tankar. Slamsugning sker oftast med hjälp av särskilda bilar som gör det möjligt att lösa avloppsproblem och andra problem som kan ha orsakats av slam.Genom att kontinuerligt utföra slamsugning minskar det risk för igenslamningsproblem vilket kan orsaka driftstopp på fabriker och dylikt. Slamsugning fungerar alltså som en förebyggande service.

För mer info vänligen ring 0703-199227

Företagsinformation:

Län

Örebro län

Besöksadress

Bälsås 3135, 716 91, FJUGESTA

Telefon

0585-20091

E-post

hjalmarsson.slamsug@hotmail.com

Ove Hjalmarsson

0703-199227

Allmän beskrivning:

Rensning av dagvattenbrunnar

Även dagvattenbrunnar kräver en del avloppsarbete för att förhindra översvämningar vid regnfall. Genom att hålla gatorna fria från is och snö minskar risken för översvämning betydligt.

Avloppsarbeten i samhället

Avloppsarbeten sker ständigt i staden för att hålla rören fria från slam och annat som kan täppa igen rören. Genom att tänka efter vad man kaster ner i toan och undvika att slänga sådant som kan orsaka stopp, går det att minska på avloppsspolningarna. Det är viktigt att vattnet kan ha en fri passage för att komma till reningsverket och sedan blir möjligt för oss att dricka. Det är viktigt att komma ihåg att toaletten inte är en papperskorg, så tänk därför efter vad som slängs där.

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Hjalmarssons Åkeri i Fjugesta

Specialitet:

Avloppsspolning Örebro , avloppsarbete, åkeri