Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på IKAB ENTREPRENAD AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Entreprenad Kristianstad

IKAB ENTREPRENAD AB

Verksamhetsbeskrivning:

Entreprenader i Kristianstad. Välkomna till IKAB Entreprenad AB.

En utförandeentreprenad (generalentreprenad) karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Entreprenader i Kristianstad

Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör.

Beställaren är då anvarig för konstruktionen, och entreprenören enbar för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). Entreprenader i Kristanstad.

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat i från sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

Företagsinformation:

Org.Nr

556776-9327

Län

Skåne län

Besöksadress

Industrigatan 60, 291 36, KRISTIANSTAD

E-post

ikab.se@gmail.com

Mobil

0734-297256

Ola Nilsson

0734-297256

Slogan:

Välkommen till IKAB Entreprenad AB. Entreprenader i Kristianstad

Specialitet:

Entreprenader i Kristianstad