Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Industrikonsult Thomas Bring AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Miljökonsulter Växjö

Industrikonsult Thomas Bring AB

Verksamhetsbeskrivning:

Miljökonsulter Växjö. Industrikonsult Thomas Bring AB.

Vi erbjuder miljöarbete, miljöarbeten, kvalitetsarbete, kvalitetsarbeten, brandskydd, arbetsmiljö, utbildningar, Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, Iso 14384, Iso 3834 och miljökonsulter i Växjö. För mer info vänligen ring 0735-21 69 69.

Miljöarbetet blir allt mer integrerat i ledningssystem såväl som i produkt- och tjänsteutveckling. Hos Industrikonsult Thomas Bring AB hittar du bred kompetens inom bl a miljöjuridik, kvalitets- miljöledningssystem, hållbar utveckling (sustainability), miljöanpassad produktutveckling och miljökommunikation.

Tillsammans kan Industrikonsult Thomas Bring AB i rollen som miljökonsult - lotsa dig fram till ett lönsamt arbetssätt oavsett om frågeställningarna gäller miljö eller kvalitet som både du och dina medarbetare kan känna er stolta över.

Vad innebär Iso9001?

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden

Företagsinformation:

Org.Nr

556809-3594

Län

Kronobergs län

Besöksadress

Måsvägen 10, 352 42, VÄXJÖ

Telefon

0735-216969

E-post

industrikonsult@gmail.com

Allmän beskrivning:

Vad innebär Iso14001?

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Grunden till ISO 14 001 är de 55 skall-kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. Det är de 55 kraven som kommer att revideras genom miljöledningsarbetet.

De övriga standarderna i ISO 14 000-serien är vägledande och är en hjälp för utformning av miljöledningssystemet. Skall-kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på vilket företag som implementerar dem. Meningen med ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som standarden sätter, blir företaget certifierat av ett oberoende certifieringsorgan.

Beroende på företagets storlek och verksamhet skiftar komplexiteten och omfattningen av dokumentationen. Det finns alltså ingen specifik miljöprestanda att uppnå utan ISO bygger på ständiga förbättringar inom företaget. För att inte miljöledningssystemet ska bli undermåligt och oseriöst finns det dock vissa grundkrav uppsatta. Dessa är bland annat att bästa möjliga teknik ska användas där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt.

Vad innebär Iso18001:

OHSAS 18001 är en internationell standard som anger krav som rör ledningssystem för arbetsmiljö. Den möjliggör för en organisation att hantera sina risker och förbättra prestanda.Den kan tillämpas i organisationer inom alla branscher och verksamhetsområden. Med OHSAS 18001 är fokuserad på ledningen av systematiskt arbetsmiljöarbete och är därigenom riktat mot organisationens ständiga förbättringar som kan användas för att ge ägare bevis om överensstämmelse med dess arbetsmiljöpolicy.

OHSAS 18001:

-Fördelarna för ert företag? Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i organisationen

- Ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar

- Visa ert åtagande för skydd av personal, egendom och anläggning - Ökade möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal

- Minskade kostnader orsakade av sjukfrånvaro, rehabilitering, personalomsättning, stillestånd i produktion eller skador på anläggningen eller omgivningen.

- Hälsa & Säkerhet är en integrerad del av en hållbarhetsstrategi

- Uppmuntra en mer effektiv intern och extern kommunikation

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Industrikonsult Thomas Bring AB. Miljökonsulter Växjö

Specialitet:

Miljökonsulter Växjö