Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Is-tappsjouren AB, Dewaco upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Isröjning i Stockholm

Is-tappsjouren AB, Dewaco

Verksamhetsbeskrivning:

Vi kan fastighetsunderhåll

"Att förvalta fastigheter är detsamma som att förvalta kapital. Att inte inse att ett planerat underhåll är mer lönsamt än ett oplanerat, kommer tyvärr obönhörligen leda till kapitalförstöring."

Vi har ett brett kunnande vad gäller fastighetsunderhåll på de yttre delarna av byggnader så som balkonger, tak och fasad. Inom företaget finns det mångårig erfarenhet av bla. takintäckningar, balkongrenoveringar och fasadrenoveringar.

Kartläggning

Kartläggningen samlar in alla uppgifter om fastigheten och på alla byggdetaljer. Allt skall dokumenteras från bygget till varje åtgärd som berör just den specifika detaljen.

I kartläggningen ingår även en fotografisk katalogisering av fastigheten. Vi går också flera bevakningsronder under året med kunnig personal där alla detaljer på fastigheterna granskas utifrån en speciell checklista och jämförs med lagrade uppgifter. Alla förändringar införs sparas och dokumenteras noga.

Åtgärder som utförs på order av fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller fastighetsskötare samt externa företag loggas av förvaltarna direkt eller rapporteras till berörd systemvakt. Där det behövs kommer vi att få automatisk rekommendationer för speciella extra åtgärder av underhåll.

Kartläggningen gör att vi har en komplett dokumentation av åtgärderna och översikt av garantifrågorna när det gäller underhåll där fler entreprenörer är inblandade i olika tidsperioder.

Kostnaderna för vår tjänst kommer att relateras till besparingarna och utarbetas tillsammans med fastighetsägaren.

Serviceavtal

Vårt serviceavtal innefattar att vi åker till de fastigheter Ni önskar två ggr/år och utför följande:

Kontrollerar takets kondition
Rensar brunnar
Rensar ränndalar
Kontrollerar anslutning runt brunnar
Rensar hängrännor/stuprör
Utför mindre lagningar på tak om så krävs
Kontrollerar uppvik och genomföringar. Är det tätt?
Vi kontrollerar även fasadens status
Delrapporter samt fotografi skadade detaljer

Detta borgar i sin tur för att fastighetsförvaltaren slipper överraskande Akuta takläckage, samt rasrisker med nedfallande puts och betong med kostsamma skador som följd. Det är dessa områden som snabbt förstör tak och fasad vid eftersatt skötsel Vilket i dag tyvärr, inte är allt för sällsynt.

I samband med tecknande av serviceavtal ges en kod till beställaren med vilken denna kan gå in på vår hemsida och följa sitt fastighetsbestånds yttre underhåll och även själv kunna uppdatera vid behov. Tillgången till databasen och möjligheterna att själv kunna redigera beror på avtalets omfattning.

Rekommenderat pris: Från 0,30 - 1,00 eur/m2 takyta beroende på antal fastigheter. Offert lämnas på begäran!

Takunderhåll

Alla tak, oavsett papp, plåt eller tegel behöver underhållas i tid innan en total omläggning är det enda alternativet. Vår kartläggningsservice är en given succé för att få en optimal ekonomi på befintligt tätskikt.

Vi vågar påstå att vi är något av specialister på punkttätningar av takläckage till fasta priser. Vi utför även takomläggningar och sedvanligt underhåll av alla typer av takmaterial.

Prova en kostnadsfri takrapport, och bli överraskad över hur enkelt det är att förlänga livet på ditt tak!

Fasadunderhåll

En fasadrenovering är en investering i framtiden. En professionellt utförd renovering skyddar och befäster fastighetsägarens investering i fastigheten.

Vi har mångårig kunskap och erfarenhet när det gäller metoder och materialval. Våra hantverkare genomgår fortlöpande utbildning när det gäller såväl arbetsmetoder och materialkunskap som kvalitetstänkande, något som är avgörande för ett bestående fasadputsarbete.

Puts på fasaden är fastighetens ytterrock. Den skall skydda mot regn och rusk, men samtidigt tillåta huset att andas. En felaktigt utförd fasadrenovering kan på kort tid förorsaka omfattande och kostsamma skador.

Vi arbetar exempelsvis med Marmoroc som fasadsten vilken monteras mycket enkelt med skenor och sedan är det bara att montera fasadstenarna. Det finns i olika kulörer och det är mycket enkelt att montera den med olika mönster. Stenen är tillverkad av marmor och betong.

Företagsinformation:

Org.Nr

556802-1199

Län

Stockholms län

Besöksadress

lundagatan 13, 171 63, SOLNA

Webbsida

www.dewaco.se

Telefon

0708 - 347 353

E-post

info@dewaco.se

jour telefon

0771 813813

Slogan:

Välkommen till Is-tappsjouren AB. Isröjning i Stockholm och Dewaco

Specialitet:

Isröjning i Stockholm