Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på J A RIVTEKNIK AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Asbestsanering Umeå

J A RIVTEKNIK AB

Verksamhetsbeskrivning:

Asbestsanering Umeå. J A RIVTEKNIK AB. Vi erbjuder Rivningsarbeten, Sanering, Husrivning.
För mer info vänligen ring eller maila.

Vi är ett företag som funnits sen 1994 och vi arbetar runt om i Jämtland. I våran verksamhet utför vi byggrivningar och sanering av pannor, tankar, ventilation, asbest, pcb m,m.

Vi följer lagar och förordningar om vad som gäller för skydd och miljö. Våra kunder står i fokus och vi gör allt som för oss är möjligt för att göra dom nöjda.

J A RIVTEKNIK AB arbetar i huvudsak med rivning och sanering av asbest. Vi har mångårig erfarenhet av sanering och utför alla typer av rivningsuppdrag.

Vi vänder oss både mot företag och privat personer.

Vi arbetar ständigt med utveckling av vår personal och arbetsmiljö, allt för att våra uppdrag skall utföras med 100-procentig kundnöjdhet. Våra arbeten informeras alltid till Arbetsmiljöverket innan projekten genomförs.

Vi för hela tiden en dialog med uppdragsgivaren, via arbetsledare som sedan informerar rätt person i berörda arbetslag.

Vi utför även jourjobb.

Med J A RIVTEKNIK AB vet du att arbetet alltid blir korrekt utfört. Företaget innehar F-skatt sedel

Företagsinformation:

Org.Nr

556491-5816

Län

Jämtlands län

Besöksadress

Krondikesvägen 20B, 831 47, ÖSTERSUND

Telefon

070 - 348 68 94

E-post

info@jarivteknik.se

VD Patrik Domander

070-3486894

Bernise

076-8167644

Media ansv: Jan persson

076-3109688

Allmän beskrivning:

Vad innebär rivning?

Rivning är en aktivitet genom vilken man nedmonterar en (ofta uttjänt) byggnad. Det finns flera anledningar till att man river en byggnad. Den kan till exempel vara gammal och fallfärdig, med hög rasrisk, eller det ska beredas plats för något annat på marken där byggnaden står.

Teknikerna för att riva varierar. Förr i tiden använde man ofta en tung järnkula monterad på en kran, med vilken man slog ned byggnader. Detta var en ganska riskfylld och svårkontrollerad metod. Med rätt kompetens kan även en del byggnadsvek rivas på så sätt att man spränger byggnaden, detta kan göras med hög precision. En del mindre byggnader kan demonteras manuellt, eventuellt för att få material som till exempel grövre träbjälkar eller tegel som senare är användbart för byggnadsvårdande ändamål.

Vid rivning av en byggnad är de viktigaste aspekterna att planera hur man ska ta hand om avfallet. Man ska tänka på naturens kretslopp och återvinna så mycket som går. Betong kan krossas och återanvändas. Brännbart material kan bli energi vid förbränning. Alla miljöfarliga avfall, tex, Asbest och PVC ska inventeras innan rivning, och planeras för sanering och omhändertagande.

Slogan:

Välkommna till J A Rivteknik i Östersund.

Specialitet:

Asbestsanering Umeå