Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Johnny`s Skrot upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Återvinning Hörby

Johnny`s Skrot

Verksamhetsbeskrivning:

Återvinning i Hörby. Välkomna till Johnnys Skrot i Hörby.

Vi erbjuder Skrot, Avfall & Avfallsprodukt.

Återvinning
Återvinning, tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt material ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid vissa former av förbränning må komma att klassificeras som återvinning. I Sverige återvinns eller förbränns nästan allt avfall och endast en mycket liten del slängs på soptipp.

Aluminium, glas, kartong, papper och plast är exempel på material som kan återvinnas.
Ytterligare exempel på återvinning är förorenade jordmassor och tjärasfalt som efter behandlingsåtgärder blir renade och återvunna.

Lämpliga att åter användas i anläggningsprojekt när ex. hus och vägar ska byggas. Se även under Marksanering. Även överflödig värme från industrier tas om hand och blir fjärrvärme.

Skrot
Skrot (till skillnad mot sopor) är restprodukter med ett positivt marknadsvärde, som kan återvinnas och användas i nyproduktion. Exempel är järnskrot och alla sorters metallskrot, papper, glas, textilavfall, sågspån, byggnadsavfall, mm.

Skrot är oanvändbart material (oftast av metall) eller trasiga saker, till exempel gamla bilar. Felfria delar från exempelvis skrotade bilar säljs på andrahandsmarknader i konkurrens med nytillverkade reservdelar.

Företagsinformation:

Län

Skåne län

Besöksadress

Osby 3134, 242 93, HÖRBY

Telefon

0413-33077

Ägare Johnny Lundahl

0705-310129

Bilder:

Slogan:

Välkomna till Johnnys Skrot i Hörby. Återvinning i Hörby

Specialitet:

Återvinning i Hörby