Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på JOMA SLAMSUGNINGSSERVICE AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

JOMA SLAMSUGNINGSSERVICE AB

Verksamhetsbeskrivning:

JOMA Slamsugningsservice AB ska som högst specialiserat tjänsteföretag inom områderna slamsugning, avvattning av slam från enskilda avloppsbrunnar, högtrycksspolning, radiosökning och rotskärning, samt TV-inspektion av rörledningar och transport av miljöfarligt avfall (ADR) vara kommunens, landstingens, vägverkets, industrins och privatpersoners bästa val av sammarbetspartner. Certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Företagsinformation:

Org.Nr

556437-8783

Län

Jönköpings län

Besöksadress

Angsås Gård, 330 26, BURSERYD

Postadress

ANGSÅS, 330 26, BURSERYD

Telefon

0371-50597

E-post

jomaslamsugning@telia.com

Mobil

070-5418209

Fax

0371-50497

Specialitet:

Reningsverk, miljöarbete, välutbildad personal, inspektion och högtrycksspolning, miljöfarligt avfall, tömning, transporttjänster, slamsugning.

Varumärken: