Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på K Karlsson Järn & Metall. Järnskrot i Örebro upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

K Karlsson Järn & Metall. Järnskrot i Örebro

Verksamhetsbeskrivning:

Järnskrot i Örebro. Välkomna till K Karlsson Järn & Metall. Vi erbjuder avfall, järnavfall, metallavfall, skrot, skrotavfall, järn och Järnskrot. För mer information ring eller besök oss gärna. 

Företagsinformation:

Län

Örebro län

Besöksadress

STÖDJEGRÄND 10, 703 45, ÖREBRO

Telefon

019-572684

Mobil

0708-185577

Kenth Karlsson

0708-185577

Allmän beskrivning:

Återvinning, tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt material ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid vissa former av förbränning må komma att klassificeras som återvinning.I Sverige återvinns eller förbränns nästan allt avfall och endast en mycket liten del slängs på soptipp. Aluminium, glas, kartong, papper och plast är exempel på material som kan återvinnas. Ytterligare exempel på återvinning är förorenade jordmassor och tjärasfalt som efter behandlingsåtgärder blir renade och återvunna. Lämpliga att åter användas i anläggningsprojekt när ex. hus och vägar ska byggas.

Slogan:

Välkommen till K Karlsson Järn & Metall. Järnskrot i Örebro

Specialitet:

Järnskrot i Örebro