Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Karsholms Gods AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Skogsbruk i Kristianstad

Karsholms Gods AB

Verksamhetsbeskrivning:

Skogsbruk i Kristianstad.

Välkommen till Karsholms Gods ABsom erbjuder fastighet, fastigheter, skogsvård, skogsentreprenad, avverkning, åretruntbostad, skogsbruk i Kristianstad med mera.

Verksamheten på Karsholm består i huvudsak av tre grenar: lantbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning. Den egna verksamheten bedrivs genom driftsbolaget Karsholms Gods AB.

Lantbruket

Lantbruket har varit utarrenderat sedan 1986. Arrendator sedan 1992 är Karsholms Lantbruks AB. Lantbruket består av ca 420 hektar åkermark och ca 130 hektar hagmarker. På gården bedrivs dels växtodling, dels nötköttsproduktion och slaktsvinsproduktion.

Skogsbruket

Skogsbruket bedrivs i egen regi, med stöd av en grön skogsbruksplan. Samarbete rörande inköp och försäljning finns med grannen Råbelöfs Gods.

Fastighetsförvaltningen

På godsets marker finns ca femton helårsbostäder och knappt tio fritidsfastigheter för uthyrning.

För mer information gå in på www.karsholm.se eller ring och besök oss gärna.
Välkommen!

Företagsinformation:

Org.Nr

556051-9554

Län

Skåne län

Besöksadress

Karsholmsvägen 197-21, 291 94, KRISTIANSTAD

Telefon

044-226022

E-post

kontoret@karsholm.se

Mobil

070-5226021

Peder Treschow

070-5226021

Frederik Treschow

073-5200007

Allmän beskrivning:

Skogsbruk eller skogshushållning är utnyttjande av skog för produktion av produkter som timmer, massaved och bränsle.

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Karsholms Gods AB. Skogsbruk i Kristianstad

Specialitet:

Skogsbruk i Kristianstad