Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Kennert Johansson upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Skogsskötsel Sävsjö

Kennert Johansson

Verksamhetsbeskrivning:

Entreprenad Sävsjö. Välkommen till Kennert Johansson.

Vi erbjuder skogsvård, skogsskötsel, skogsbruk, skogstjänster, skogsavverkning, trädfällning, trädvård m.m

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad (generalentreprenad) karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbar för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

För mer information ring eller besök oss gärna.
Välkommen!

Företagsinformation:

Län

Jönköpings län

Besöksadress

Griggatorp 4, 576 92, SÄVSJÖ

Telefon

0709-891367

Slogan:

Välkommen till Kennert Johansson. Skogsskötsel Sävsjö

Specialitet:

Skogsskötsel Sävsjö