Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på L.M.K Mankan Entreprenad upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Markarbeten Sorunda

L.M.K Mankan Entreprenad

Verksamhetsbeskrivning:

Markarbeten Sorunda. Välkommen till L.M.K Mankan Entreprenad.

Mankan Entreprenad är ett företag med bred verksamhet inom mark- och anläggningsarbete. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag och kommuner i södra Storstockholm och erbjuder bl.a.:

° Schaktning för husgrunder
° Avloppsanläggningar
° Dränering/fuktisolering
° Byte av VA-ledningar
° Tomtplanering
° Anläggning av infartsvägar, parkeringsplatser m.m.

Vi levererar också sand, grus, krossprodukter, matjord m.m.

Vår breda maskinpark gör oss mycket flexibla och effektiva. Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har frågor kring det ni vill ha utfört!

Företagsinformation:

Län

Stockholms län

Besöksadress

Gudby 4, 148 70, SORUNDA

Telefon

08-53040000

E-post

info@mankanentreprenad.se

Magnus Karlsson

0704-929892

Bilder:

Slogan:

Välkommen till L.M.K Mankan Entreprenad. Markarbeten Sorunda

Specialitet:

Markarbeten Sorunda