Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på LANTBRUKARNAS EKONOMI-AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Lantbrukare Norrköping

LANTBRUKARNAS EKONOMI-AB

Verksamhetsbeskrivning:

Lantbrukare Norrköping

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en opolitisk intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP. LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. På olika sätt ska vi förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamhet på landsbygden genom att undanröja politiska hinder för medlemmarnas företagande och öka deras konkurrenskraft. Det svenska lantbruket och skogsbruket har en viktig roll för sysselsättningen i landet. I de gröna näringarna arbetar drygt 400 000 personer, vilket är nästan var tionde av alla sysselsatta i Sverige Lantbrukare Norrköing

Företagsinformation:

Org.Nr

556032-9269

Län

Östergötlands län

Besöksadress

NYGATAN 93, 602 34, NORRKÖPING

Webbsida

lrf.se

Telefon

0771-573573

E-post

bengt.waldebring@lrf.se

Fax

08-4110198

011-194537

011-194530

Allmän beskrivning:

The Federation of Swedish Farmers – LRF – is an interest and business organisation for the green industry with approximately 170 000 individual members. Together they represent some 90 000 enterprises, which makes LRF the largest organisation for small enterprises in Sweden.

Almost all cooperatives within Swedish agriculture and forestry are also members. LRF, and its seven subsidiaries, promote development of the green industry and its farmers of agricultural and forest land, growers and entrepreneurs so that they can fulfil their vision of growth, profitability and power of attraction.

LRF seeks to create the appropriate conditions for sustainable and competitive companies and to develop a favourable base for social life and enterprise in rural areas.

LRF is not affiliated to any political party and is an independent organisation which finances its activities by membership fees, combined with returns on asset investments and business operations.

You can download a Pdf about LRF in english here.

For more information about LRF, please contact:
Phone: +46 771 573 573
E-mail: info@lrf.se
 

Specialitet:

Lantbrukare Norrköping