Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Läromedel i Stockholm upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Natur och Kultur

Läromedel i Stockholm

Verksamhetsbeskrivning:

Läromedel i Stockholm

Välkommen till Stiftelsen Natur och Kultur.

Den 25 juni 1947 – till bokförlaget Natur & Kulturs 25-årsjubileum – instiftade förlagets grundare Johan Hansson, Stiftelsen Natur & Kultur. På samma sätt som hans affärssinne styrdes av en kombination av idealism och kommersialism kom dessa ledstjärnor också att genomsyra formuleringarna i stiftelseurkunden: kravet på lönsamhet samsades med uttalade målsättningar för att bidra till och verka för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål, och främja ideella syften.

Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av kampen mot nazism och andra totalitära strömningar i en nära samtid var det självklart att dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och att ställa krav på att stiftelsen skulle »motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet«.

Avsättningen av det kapital som under årens lopp ackumulerats används för att stärka och uppmuntra egna och andras initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner.
Stiftelseformen gör Natur & Kultur till en unik, oberoende kraft inom svensk bokbransch.

Utan privata ägare och oberoende av andra etablerade maktsfärer kan stiftelse och förlag utgöra en aktiv och självständig aktör. Stiftelsen fortsätter också att arbeta för att efterleva de ideella målsättningarna vår grundare skapade. Det sätt på vilket styrelser historiskt tolkat stiftelseurkunden har varierat efter tidens krav och verksamhetens inriktning, men grunden har alltid utgjort en vilja att verka i Johan Hanssons anda.

Företagsinformation:

Org.Nr

802000-3813

Län

Stockholms län

Besöksadress

Karlavägen 31, 114 31, STOCKHOLM

Postadress

Box 27323, 102 54, STOCKHOLM

Webbsida

www.nok.se

Telefon

08-4538600

E-post

info@nok.se

Fax

08-4538790

Allmän beskrivning:

Välkommen till Stiftelsen Natur och Kultur.

Den 25 juni 1947 – till bokförlaget Natur & Kulturs 25-årsjubileum – instiftade förlagets grundare Johan Hansson, Stiftelsen Natur & Kultur. På samma sätt som hans affärssinne styrdes av en kombination av idealism och kommersialism kom dessa ledstjärnor också att genomsyra formuleringarna i stiftelseurkunden: kravet på lönsamhet samsades med uttalade målsättningar för att bidra till och verka för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål, och främja ideella syften.

Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av kampen mot nazism och andra totalitära strömningar i en nära samtid var det självklart att dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och att ställa krav på att stiftelsen skulle »motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet«.

Avsättningen av det kapital som under årens lopp ackumulerats används för att stärka och uppmuntra egna och andras initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner.
Stiftelseformen gör Natur & Kultur till en unik, oberoende kraft inom svensk bokbransch.

Utan privata ägare och oberoende av andra etablerade maktsfärer kan stiftelse och förlag utgöra en aktiv och självständig aktör. Stiftelsen fortsätter också att arbeta för att efterleva de ideella målsättningarna vår grundare skapade. Det sätt på vilket styrelser historiskt tolkat stiftelseurkunden har varierat efter tidens krav och verksamhetens inriktning, men grunden har alltid utgjort en vilja att verka i Johan Hanssons anda.

Slogan:

Välkommen till Stiftelsen Natur och Kultur. Läromedel i Stockholm

Specialitet:

Läromedel i Stockholm